Vår historiske avkastning og svigninger

Vi i Alphaspar er veldig stole av resultatene vi har klart å produsere for kundene våre. 

Portefølje

Dato for oppstart

Avkastning siden oppstart

Årlig avkastning

Standardavvik

AlphaAksje Total

31.12.2012

272,1%

16,0%

11,6%

AlphaHandelskonto

31.10.2012

290,5%

16,3%

14,9%

AlphaFondsKonto

31.03.2011

141,4%

8,7%

9,3%

AlphaRente

31.12.2016

18,4%

3,6%

3,6%

Oslo Børs Hovedindeks

31.12.2012

168,6%

11,8%

13,1%

Oslo Børs Fondsindeks

31.03.2011

171,2%

9,9%

14,3%