Bærekraft

Hvordan våre investeringer er med på å forme verden

oddbjørn.jpg
Porteføljeforvalter Oddbjørn Bårsaune
leaves-5591446_1920.jpg
Les mer
desember.jpg
Skjermbilde2.PNG
Webinar
Publisert
19.01.2022 kl 10:00
Vi i AlphaSpar engasjerer oss i de miljømessige utfordringene verden står overfor. Selskapet kan påvirke, både gjennom hvordan vi forvalter kapitalen til våre kunder og i den daglige driften. 
Investeringer påvirker miljøet
Alle investeringer påvirker miljøet i større eller mindre grad, og i positiv eller negativ retning. Det gjelder uavhengig om man investerer direkte i enkeltselskaper, aktivt forvaltede fond eller i indeksfond. For at verdien av våre investeringer skal øke over tid og risikoen skal være akseptabel, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig. 

Bærekraft er en integrert del av vår investeringsprosess ved investering i enkeltaksjer. Ved å ha en konsentrert portefølje har vi mulighet til å følge selskapene tett og gjøre en kontinuerlig vurdering.


Ved valg av aksje- og rentefond er vi opptatt av at fondsleverandør og forvalter har et bevisst forhold til bærekraft og har det som en del av sin investeringsbeslutning. Et av våre vurderingskriterier er at våre foretrukne fondsforvaltere har forpliktet seg til FN's retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).
Del Artikkel
oddbjørn.jpg
Oddbjørn Bårsaune