Forvaltning

AlphaSpar er et uavhengig forvaltningsselskap. Dette gjør at våre forvaltere har friheten til å handle etter det som er best for våre kunder. 

Vårt mål er å skape god risikojustert avkastning over tid. God forvaltning skal kombineres med at våre kunder føler seg ivaretatt.

Se her for historisk avkastning

Våre fokusområder
1251-keep-distance-outline.png

Uavhengig

AlphaSpar er en uavhengig rådgiver uten egne produkter. Dette gjør at våre forvaltere kan ta beslutninger basert på hva som er best for våre kunder. 

456-handshake-deal-outline.png

Troverdig

Vi i AlphaSpar ønsker å ha en ærlig og åpen kommunikasjon med våre kunder. Vi mener dette er nødvendig for å skape gjensidig tillit.

752-drag-order-list-outline.png

Aktiv og annerledes

Basert på din risikoprofil gjør AlphaSpar alle kjøp og salg for deg gjennom en aktiv forvaltningsavtale. Vi kan i perioder sitte med kontanter / pengemarkedsfond i våre porteføljer, noe vi oppfatter som unikt i vår bransje. Aksjeandelen styres blant annet basert på hvordan vi vurderer prisingen i aksjemarkedet.

28-calendar-outline.png

Langsiktighet

Vi i AlphaSpar fokuserer på å skape god risikojustert avkastning over tid for våre kunder. For at våre kunder skal oppnå sine mål mener vi et tett og langsiktig samarbeid er nødvendig. 

Våre forvaltere
Stig Reier Sandhaug

Administrerende direktør

Stig er administrerende direktør og leder for forvaltningen i AlphaSpar.

Stig startet AlphaSpar i 2007 og er største eier i selskapet. Han har erfaring fra bank og finans siden 1980, herav siste 20 år som administrerende direktør i forvaltnings- og rådgivningsselskaper.

Stig.jpeg
270101393_1294678387712469_2916981803346156234_n.jpg
Magnus Eirikssøn Norderhaug

Investeringsdirektør

Magnus er investeringsdirektør og ansvarlig for våre investeringer i enkeltaksjer og aksjefond. 

Han har arbeidet i selskapet siden 2012. Magnus har en mastergrad i Finansiell Økonomi fra NTNU i Trondheim, samt en bachelorgrad i Samfunnsøkonomi fra NTNU i Trondheim og University of California, Santa Barbara.

Historisk avkastning og svingninger

 

Portefølje

Dato for oppstart
Avkastning siden oppstart

Årlig avkastning

Standardavvik

AlphaAksje Total

31.12.2012

248,8%

13,8%

11,5%

AlphaHandelskonto

31.10.2012

264,3%

14,1%

14,7%

AlphaFondskonto

31.03.2011

127,7%

7,5%

9,3%

AlphaRente

31.12.2016

15,6%

2,6%

3,8%

Oslo Børs Hovedindeks

31.12.2012

181,1%

11,3%

13,3%

Oslo Børs Fondsindeks

31.03.2011

163,5%

8,9%

14,4%

Ta gjerne kontakt med oss
Ta kontakt