Forvaltning

AlphaSpar er et uavhengig forvaltningsselskap. Dette vil si at vi ikke selger egne fond eller produkter. Dette gjør at våre forvaltere har friheten til å handle etter det som er best for våre kunder. 

Vårt mål er å skape god risiko-justert avkastning over tid. God forvaltning skal kombineres med at kundene føler seg ivaretatt

Se her for historisk avkastning

Viktige punker under formueforvaltning

1251-keep-distance-outline.png

Uavhengig

AlphaSpar er en uavhengig rådgiver uten egne produkter. Vår rådgivning har fokus på å gjøre deg som kunde best mulig fornøyd. 

456-handshake-deal-outline.png

Troverdig

Vi i AlphaSpar ønsker å ha en ærlig og åpen kommunikasjon med våre kunder. Vi mener dette er nødvendig for å skape gjensidig tillitt og tenke langsiktig. 

752-drag-order-list-outline.png

Aktiv og annderledes

Basert på din risikoprofil gjør AlphaSpar alle kjøp og salg for deg gjennom en aktiv forvaltningsavtale. Vi kan i perioder sitte med kontanter/pengemarkedsfond i våre porteføljer, noe vi oppfatter som unikt i vår bransje. Verktøy og modeller styrer aksjeandelen i våre porteføljer

28-calendar-outline.png

Langsiktig

Vi i AlphaSpar fokuserer på å skape god risiko-justert avkastning over tid for våre kunder. For at våre kunder skal oppnå sine mål mener vi et tett og langsiktig samarbeid er nødvendig. 

Våre forvaltere

Stig Reier Sandhaug

Administrerende direktør

Stig er administrerende direktør og leder for forvaltningen i Alphaspar.

Sandhaug startet Alphaspar i 2007 og er majoritetseier i selskapet. Han har erfaring fra bank og finans siden 1980. 

Stig.jpeg
Anders.jpg

Magnus Eirikssøn Norderhaug

Investeringsdirektør

Magnus er investeringsdirektør og ansvarlig for våre investeringer i enkeltaksjer og aksjefond. 

Han har arbeidet i selskapet siden 2012. Magnus har en mastergrad i Finansiell Økonomi fra NTNU i Trondheim, samt en bachelorgrad i Samfunnsøkonomi fra NTNU i Trondheim og University of California, Santa Barbara.

Oddbjørn Bårsaune

Porteføljeforvalter

Oddbjørn er porteføljeforvalter og ansvarlig for våre investeringer i enkeltaksjer og rentefond og rentefond.

Han har arbeidet i selskapet siden februar 2021. I perioden 2017-2021 jobbet han som analytiker/senioranalytiker i Danske Bank med fokus på store og mellomstore norske selskaper. Han har også erfaring med aksjeanalyse og analyse av laksemarkedet. Oddbjørn er utdannet sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU i Trondheim.  

Oddbjorn.jpg

Vår historiske avkastning og svigninger

 

Portefølje

Dato for oppstart

Avkastning siden oppstart

Årlig avkastning

Standardavvik

AlphaAksje Total

31.12.2012

272,1%

16,0%

11,6%

AlphaHandelskonto

31.10.2012

290,5%

16,3%

14,9%

AlphaFondsKonto

31.03.2011

141,4%

8,7%

9,3%

AlphaRente

31.12.2016

18,4%

3,6%

3,6%

Oslo Børs Hovedindeks

31.12.2012

168,6%

11,8%

13,1%

Oslo Børs Fondsindeks

31.03.2011

171,2%

9,9%

14,3%

Ta gjerne kontakt med oss

Ta kontakt