Vår forvaltnings-filosofi

AlphaSpar har et helt annet tankesett enn alle andre formuesforvaltere. I perioder kan vi være 100% i aksjer, i perioder helt eller delvis i kontanter.

 

Alt styrt av en bestemt prisstrategi, trender i markedet og signaler i verdensøkonomien. De siste 8 årene har dette gitt en solid avkastning.

 

Både du som privatperson og selskapet ditt er velkommen som kunde i AlphaSpar.