top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - November 2023

Kontorer.png
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Verdensøkonomi

Sentralbankene har de siste to årene satt opp renten i rekordfart med målsetting om å redusere inflasjonen ned mot målet på 2 %.  Inflasjonstallene som ble publisert i november viste at fallet fortsetter og var stort sett lavere enn det analytikerne ventet.  Konsekvensen ble fall i rentene og at forventningene til fremtidige renter ble nedjustert.  Aksjemarkedene har reagert positivt på nyhetene og har steget i november.

Tallene har også medført at vi har endret våre porteføljer i Alpha Aksje Total, Alpha Fondskonto og Alpha Rente Aktiv.

 

Slik har vi endret porteføljene i november

Renter

Vi tror vi har sett rentetoppen i USA og dette påvirker rentene ellers i verden.  Etter noen år med stigende rente tror vi derfor renten vil flate ut eller falle. For deg som er investert i Alpha Rente eller Alpha Rente Lav har vi mulighet til å ta inn fond med andre egenskaper. Ved å investere i rentefond med lengre løpetid, kan vi hente ut ekstra avkastning på fallende renter.  I november har vi redusert andelen rentefond med flytende rente og økt andelen i rentefond med lengre rentebinding.

 

Aksjer

Vi har økt aksjeandelen i Alpha Aksje Total til 38 % og i Alpha Fondskonto til 40 %.  Dette har vi gjort utfra vår trendmodell, der verdensindeksen nå er i en stigende trend.  Trendmodellen har historisk vært viktig for å styre risiko og gir signaler for kjøp og salg i aksjemarkedet.

For første gang har vi investert i en ETF ( børsnotert fond ). Børsnoterte fond er verdipapir som omsettes tilsvarende en aksje, men som har egenskaper tilsvarende et fond. Børsnoterte fond gir oss mer fleksibilitet i styringen av porteføljene.

I sum gir endringene i både rente og aksjeporteføljene større mulighet for økt avkastningen om trenden vi nå ser fortsetter.

Overordnet er vi likevel mer forsiktige enn normalt. Den raske renteoppgangen fra sentralbankene illustrerer et ønske om å dempe aktiviteten i økonomien. Vi vurderer løpende aksjeandelen, samtidig som 5,2 % avkastning på «ventepengene» i rentefond kan være verdt tålmodighet en stund til.

 

Nye lokaler

Ved nyttår overtar vi helt nye lokaler i Nytorvet boligpark på Gjøvik (bildet).

Vi gleder oss til å møte flest mulig av dere der på nyåret!

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre.

Del Artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
bottom of page