Avkastning og svingninger
Per 31.10.2021

Avkastning - 31.10.2021.png

Disclaimer:  

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.  Det understrekes at enhver investering i ulike aktiva medfører risiko.  Enhver investor må være forberedt på at en investering kan medføre tap.  Investorer som ikke kan eller ønsker å pådra seg slik risiko frarådes å gjøre slike investeringer.