top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - juni 2023

Bilde1.png
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Aksjemarkedet i juni

Alpha Aksje Total steg 2,0 % i juni, mens Oslo Børs, representert ved hovedindeksen, steg 1,3 %. USA (S&P 500) endte opp 6,5 % (i USD) og verdensindeksen (i USD) opp 5,6 % for måneden. Den norske kronen styrket seg gjennom måneden.

Sentralbankenes rentemøter i juni var blant månedens mest betydningsfulle hendelser. Norges Bank hevet renten 0,5 %-poeng, USA hevet ikke renten, men rentebanen ble hevet tilsvarende 0,5 %-poeng. Sentralbankene viste gjennom rentemøtene at de er klare for å kjempe mot inflasjonsutfordringene og ønsker å bidra til lavere aktivitet i økonomien. Renteforventningene er igjen økt, og de som trodde på rentekutt allerede til høsten fikk kaldt vann i årene. Økte renteforventninger resulterte i positiv utvikling i egenkapitalbevis, noe som er hovedårsaken til at juni ble en positiv måned for våre aksjeporteføljer.

Det er ikke gjort endringer i aksjeandelen i våre porteføljer gjennom juni - og vi opprettholder med det en aksjeandel på 38 % inn i sommeren. Økte renteforventninger gjør at vi har blitt mer optimister på vegne av sparebankene, og har økt prisene vi forventer å redusere eksponeringen ytterligere. Vi ser også at stigende pengemarkedsrente gir økt forventet avkastning i «ventepenger», og vi mener at en løpende renteavkastning på nærmere 5 % er godt betalt for å ta lite risiko i det korte bildet.

Merk at Holberg Likviditet og Handelsbanken Kort Rente tilsvarer «kontanter» i våre aksjeporteføljer.


Rentemarkedet

Pengemarkedsrenten steg betydelig gjennom juni og endte måneden på 4,37 %. Dette gir høyere forventet avkastning fremover. Vi forventer at løpende avkastning (yield) stiger i våre renteporteføljer gjennom sommeren. Når renten øker vil det på kort sikt gi en svakere avkastning – på tross av dette ble avkastningen for våre renteporteføljer positiv i juni, og det er økt forventet avkastning frem i tid.

Alpha Rente Aktiv har nå en løpende avkastning (yield) i porteføljen på 8,0 % (opp fra 7,7 % i mai)

Vi synes fortsatt at lav renterisiko er attraktivt, i påvente av mer klarhet i rentebanene og innvirkningen dette har på makroøkonomien. Basert på fortsatt god aktivitet i økonomien, men forventet lavere aktivitet fremover, har vi middels eksponering mot kredittrisiko.
 

Løpende avkastning i renteporteføljene nå:

· Alpha Rente Aktiv 8,0 %

· Alpha Rente Lav 5,8 %

· Alpha Likviditet 4,9 %

  

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag og en riktig god sommer!

Del Artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
bottom of page