top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - April 2022

image-1 (2).png
Les mer
IMG_4438.jpg

Aksjemarkedet

Etter en bra start på året endte hovedindeksen på Oslo Børs ned 1,7 % i april. Det er sektorer som energi, finans og industri som bidrar til den negative avkastningen. Sjømat skiller seg ut med en oppgang på over 10 % i april. Tungvektere som Equinor og Norsk Hydro endte ned i april etter sterk utvikling i årets første kvartal.

Målt i norske kroner leverte verdensindeksen en avkastning på -2,1 % i april. Den nordiske indeksen hadde en flat utvikling i måneden.

Hovedindeksen og fondsindeksen på Oslo Børs har hatt en utvikling på henholdsvis +3,2 % og -0,1 % hittil i år. Det er vesentlig bedre enn for eksempel Verden og Norden som er ned henholdsvis 8,5 % og 11,6 % hittil i år, målt i norske kroner.

Som en følge av inflasjonsfrykt og rentehevinger fra sentralbanker økte de lange rentene i april. Dette har sannsynligvis bidratt til den svake utviklingen for Nasdaq-indeksen i april, som i stor grad består av teknologi- og vekstaksjer.

 

Våre aksjeporteføljer

AlphaAksje Total endte ned 2,5 % i april og er dermed ned 4,2 % hittil i år. Kontantandelen på over 20 % i vår Total-portefølje bidro til å begrense den negative utviklingen i april.

April var en svak måned for egenkapitalbevis og finans-aksjer, uten at det var konkrete nyheter på våre banker. Dette bidro til at AlphaHandelskonto endte ned 3,7 %. Sparebankene endte ned 6-7 % i april, mens Telenor endte opp 4,9 %. Sparebank 1 SR-Bank ble handlet ekskludert utbytte på NOK 6,- per egenkapitalbevis fra og med den 29. april, og pengene vil bli utbetalt til konto i starten av mai. Våre selskaper leverer kvartalstall denne uken, og vi kommer tilbake med mer informasjon i etterkant av resultatfremleggelsene.

AlphaFondskonto endte ned 0,8 % i april og er ned 3,8 % hittil i år. Fondene med eksponering mot Norden og Fremvoksende Markeder gjorde det bedre enn Oslo Børs i april. I slutten av mars valgte vi å øke eksponeringen mot Norden på bekostning av Norge, dette har så langt bidratt positivt.

 

AlphaRente

AlphaRente endte opp 0,4 % i april, og er vår beste portefølje hittil i år med en avkastning på -0,4 %. Beste rentefond i april var Alfred Berg Nordic High Yield og Arctic Nordic Corporate Bond som begge endte opp 1,0 %.

 

Resultatliste

resultat.png

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre,

Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page