top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - April 2023

april.png
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Aksjemarkedet i april

April ble en god måned for våre aksjeporteføljer. Telenor fortsette den positive utviklingen så langt i 2023, og norske banker kom kraftig tilbake etter uroen i mars. Alpha Aksje Total steg 3,4 %, mens Oslo Børs, representert ved Fondsindeksen (OSEFX), endte opp 2,71 % og verdensindeksen (i USD) opp 1,3 % for måneden.

Vi har redusert aksjeandelen videre i april, både gjennom utbetalte utbytter fra selskapene og nedsalg i enkeltaksjer. Telenor ble mot slutten av måneden solgt i sin helhet etter at selskapet har steget over 50 % fra bunnen i desember 2022. Med økt kontantandel vil vi gjennomføre kjøp av likviditetsfond (4,2 % rente) for ledig kapital i løpet av mai.

De viktigste makroøkonomiske faktorene i markedet for tiden er inflasjon, sentralbankrenter og markedets forventninger til disse rentene. Renteforventningene er nå tilbake til nivåene fra februar, hvor det forventes ytterligere 1-2 rentehevinger fra Norges Bank (en i mai og en i juni 2023) og en renteheving til fra sentralbanken i USA (mai 2023). Økonomiene begynner å vise noe redusert aktivitet, og vi mener fortsatt det er fornuftig med en stor kontantbeholdning* i aksjeporteføljene. Som en langsiktig forvalter - med fleksibilitet - ser vi at den løpende inntjeningen i det globale aksjemarkedet bare er litt over avkastningen i et norsk likviditetsfond (rentefond) på 4,2 %. Dette gjør at vi risikojustert verdsetter større andel renteavkastning i dagens markedsklima. I det tallene endrer seg til fordel for aksjemarkedet er planen igjen å øke aksjeandelen. Det er denne tankegangen som kjennetegner vår forvaltningsfilosofi og som historisk har gitt god risikojustert avkastning til våre investorer.


 

Rentemarkedet

En solid april etter en urolig mars-måned. Modellporteføljen til Alpha Rente er nesten tilbake til ny toppnotering etter å ha steget 0,9 % i april. Vi ser fortsatt at renteforventningene skiller seg fra rentebanene til sentralbankene på lengre sikt, og vi verdsetter derfor fortsatt lav renterisiko.

Alpha Rente Aktiv steg 0,9 % i april og er med det opp ca 3 % i år.

Alpha Rente Aktiv har nå en løpende avkastning (yield) i porteføljen på 7,5 %. Vi forventer at den løpende avkastningen vil øke med stigende pengemarkedsrenter.

  

Del Artikkel

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
bottom of page