top of page

Aksjemarkedet generelt

Etter en sterk utvikling i finansmarkedene i juli endte Oslo Børs og flere av de andre store aksjemarkedene i verden ned i august. Unntakene var fremvoksende markeder som India, Brasil og Kina, som hadde positiv avkastning i august.

Aksjer falt i hovedsak etter nytt fokus på inflasjon og sentralbankenes uttalelser om videre innsats for å bekjempe inflasjonen.

Verdensindeksen og den nordiske indeksen endte ned med henholdsvis 1,3 % og 5,0 %, målt i norske kroner. Også hoved- og fondsindeksen på Oslo Børs endte ned henholdsvis 0,4 % og 1,4 %.

 

Våre aksjeporteføljer

Alpha Fondskonto

Strategi: Alpha Fondskonto består av aksjefond og kontanter (pengemarkedsfond). Andelen investert i aksjemarkedet bestemmes av pris/bok-vurderinger (40 %), trendvurderinger (40 %) og vurdering av makroøkonomiske utsikter (20 %).

August: Positiv trend i det norske aksjemarkedet gjorde at vi økte aksjeandelen fra 60 % til 80 % i slutten av juli. Fremvoksende markeder var beste posisjon i august med en avkastning på +1,1 %. Norden var vårt svakeste marked med en nedgang på -6,6 %. Særlig svak utvikling i Sverige bidro negativt til utviklingen. Norge og Norden ser vi på som en robust region med solide selskaper og stabilt styresett, noe som gjør at vi er positive til hele regionen på lengre sikt. 

Utvikling august: - 1,61 %

Aksjeandel august: 80 %

 

AlphaHandelskonto

Strategi: AlphaHandelskonto består av enkeltaksjer, egenkapitalbevis og kontanter (pengemarkedsfond). Andelen aksjer og egenkapitalbevis vurderes i stor grad utfra en pris/bok-tilnærming.

August: Beste posisjon både i august og hittil i år er Sparebank 1 SR-Bank. Samtlige av våre sparebanker rapporterte tall for andre kvartal i august. De leverte sterke resultater og vi mener de fremstår som gode investeringer fremover. Sparebankene utgjør rundt 60 % av Alpha Handelskonto, og er den viktigst delen av våre porteføljer. Sparebank 1 SR-Bank er fortsatt vår største posisjon, og det skyldes at vi mener den er mest attraktivt priset. Vi beholder foreløpig vår svakeste posisjon, Telenor. Kursmål, strategiske prosesser og kapitalmarkedsdag 20. september kan gi svar på videre eksistens i vår portefølje.

Vi minner også om at Sparebank 1 Nord-Norge går ex utbytte 6. september. (Kurs ned i påvente av utbytte på 3,40 kr pr aksje. Utbetales 20. september)

Utvikling august: - 1,94 %

Aksjeandel august: 74 %

 

AlphaAksje Total

Strategi: AlphaAksje Total er vår mest benyttede portefølje og består av forvalterteamets valgte kombinasjon av AlphaFondskonto (40 %) og AlphaHandelskonto (60 %)

Utvikling august: - 1,81 %

Aksjeandel august: 76 %

 

AlphaRente

Porteføljen endte opp 1,2 % i august. Beste fond i måneden var Arctic Nordic Corporate Bond med en avkastning på +2,1 %. AlphaRente leverte solid avkastning i første halvdel av måneden, men flatet litt ut i takt med at markedsrentene økte.

 

Utsikter:

Midt i måneden vil vi publisere en kort video som oppsummerer AlphaSpars betraktninger og utsikter for aksjer og renter i det korte og lange bildet.

 

Resultatliste

Resultatliste august

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre,

Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page