top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - August 2023

august.jpg
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Aksjemarkedet i august

Alpha Aksje Total steg 0,2 % i august mens Oslo Børs - representert ved hovedindeksen - steg 0,86 %. Verdensindeksen (målt ved MSCI World) falt med 2,6 % (målt i USD) for måneden, men steg 2,46 % målt i NOK basert på en svakere norsk krone i august.

I makroøkonomisk sammenheng mener vi de viktigste hendelsene var inflasjonsdataene fra Norge og USA. I USA økte den årlige inflasjonen til 3,2 %, en økning fra tidligere 3,0 %. Samtidig endte kjerneinflasjonen i USA på 4,7 %, en nedgang fra tidligere 4,8 %. Dette indikerer at prisstigningen i USA fortsatt er høy, selv om den har avtatt noe fra tidligere.

I Norge er inflasjonen fortsatt høy. Inflasjonen i løpet av de siste 12 månedene viser en vekst på 6,7 % sammenlignet med 6,4 % den foregående måneden. Dette betyr at prisene i Norge fortsetter å øke, og inflasjonen forblir på et høyt nivå.

Norges Bank hevet renten til 4 % i august fra 3,75 %. De indikerte samtidig at mest sannsynlig vil renten settes videre opp i september. Markedet forventer at Norges Bank setter opp renten 1 til 2 ganger til.

Vi har ikke gjort endringer i aksjeandelen i våre porteføljer gjennom måneden, og vi opprettholder med det en lav aksjeandel. Vi fortsetter dermed å ha en forsiktig tilnærming til aksjemarkedet da vi anser risikoen for en negativ overraskelse som større enn for en tilsvarende positiv overraskelse.

Vi tror på å opprettholde en balansert og veloverveid investeringsstrategi som tar hensyn til både potensielle risikoer og muligheter i markedet.

Vi ser også at stigende pengemarkedsrente gir økt forventet avkastning i «ventepenger», og vi mener at en løpende renteavkastning på over 5 % er godt betalt for å ta lite risiko i det korte bildet.

 

Rentemarkedet

Pengemarkedsrenten holdt seg mer eller mindre uendret i august og endte på 4,73 % (fra 4,66 %).

Vi synes fortsatt at lav renterisiko er attraktivt i påvente av mer klarhet i renteutviklingen og hvilken innvirkning dette har på makroøkonomien. Basert på fortsatt god aktivitet i økonomien - men forventet lavere aktivitet fremover - har vi middels eksponering mot kredittrisiko.

Løpende avkastning i renteporteføljene nå:

· Alpha Rente Aktiv 8,0 %

· Alpha Rente Lav 5,8 %

· Alpha Likviditet 5,2 %

  

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre.

Del Artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
bottom of page