top of page

Aksjemarkedet
 
Utviklingen i det norske aksjemarkedet i desember var en fortsettelse av det vi har sett tidligere i år, med oppgang på hovedindeksen og en enda sterkere oppgang for egenkapitalbevis. Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 1,7 % i desember, som gir en avkastning på 23,4 % for 2021. Til sammenligning leverte egenkapitalbevis en avkastning på 5,4 % i desember og 51,5 % for året som helhet. Av vesentlige sektorer på Oslo Børs var det kun energi som leverte avkastning på linje med egenkapitalbevis, drevet av en verdistigning i Equinor-aksjen på over 60 %.
God inntjening for selskapene, økonomisk vekst og fortsatt lave renter har bidratt til god avkastning i de fleste markeder i 2021. Oslo Børs var blant landene som leverte best avkastning. Målt i norske kroner utmerket USA, India og Frankrike seg positivt, mens Brasil og Kina var blant de få landene som leverte negativ avkastning.
 
Våre aksjeporteføljer
 
I desember leverte Handelskonto og Fondskonto avkastning på henholdsvis +5,0 % og +0,7 %. Dette gir avkastning på henholdsvis +43,2 % og +12,0 % for året som helhet. Sparebankene var de beste bidragsyterne til avkastningen i Handelskonto, alle med avkastning på over 50 %. KLP AksjeNorden Indeks og Alfred Berg Gambak bidro positivt til avkastningen i Fondskonto. Den grønne eksponeringen vi hadde tidligere i år og KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks har bidratt negativt til avkastningen for året som helhet.
Total leverte en avkastning på +3,3 % i desember og +30,5 % i 2021, i begge tilfellene bedre avkastning enn både hovedindeksen på Oslo Børs og verdensindeksen.
Ved inngangen til det nye året har vi omtrent 20 % kontanter/rentefond i våre aksjeporteføljer. Denne nedvektingen er i tråd med AlphaSpars strategi om å i enkelte perioder ta ned risikoen i våre porteføljer. Dette gjenspeiler et fortsatt positivt syn på deler av aksjemarkedet, men vi ser svakere avkastningsutsikter etter den sterke utviklingen i 2021.
 
AlphaRente

Avkastningen til AlphaRente endte på +3,0 % i 2021.
I desember gjorde vi endringer i vår renteportefølje. Handelsbanken Høyrente ble byttet ut med Alfred Berg Nordic High Yield og Arctic Nordic Corporate Bond.
Norges Bank satte som ventet opp styringsrenten til 0,5 % på rentemøtet den 16. desember. I etterkant av dette har både korte og lange renter økt. Dette har sannsynligvis bidratt til den sterke utviklingen i våre sparebanker i siste halvdel av desember.

Resultatliste

image-1.png
Del Artikkel
bottom of page