top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - Desember 2023

desember.png
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Makroøkonomi i desember

Rentemøtene til sentralbankene var de viktigste hendelsene i den siste måneden av 2023. Norges Bank overrasket markedet ved å øke renten med 0,25 %-poeng til en styringsrente på 4,5 %. Bakgrunnen er at Norges Bank ønsker å være enda mer sikker på at renten får en effekt på økonomien (og valutakursen) slik at inflasjonen kommer ned. De andre store sentralbankene valgte å holde renten uendret. Kronen har styrket seg markant i desember som en følge av beslutningene.

 

Utvikling i porteføljene i desember

Renter

Alpha Rente endte året med 8,7 % avkastning.

Desember ble også en sterk måned for Alpha Rente med en avkastning på 1,5 %. Dette er den tredje beste måneden vi har hatt siden oppstart i 2016. Årsaken til den gode avkastningen ligger i endringene vi har gjort de siste månedene ved å øke rentefølsomheten. De lange rentene falt i desember og bidro til å gi våre fond en fin avkastning. Særlig Alfred Berg Income og KLP Obligasjon 3 år, som steg hhv 2,06 % og 1,48 %, bidro godt.

Vi mener fallet i lange renter har vært litt i overkant den siste tiden, og ønsker å beholde de balanserte porteføljene vi har også inn i 2024. Ved endringer i utsiktene vil vi gjøre nye grep i porteføljene.

NB! Se også utsendelse fra 2. januar "Hvorfor ser det ut som du har tapt penger på rentefond i starten av januar"

 

 

Aksjer

Sparebankene fikk en sterk avslutning på året og steg mellom 8 – 10 %. Dette løftet både Alpha Handelskonto og Alpha Aksje Total og sørget for en god måned, både absolutt og relativt.

Alpha Aksje Total steg 2,2 % i desember, mens hovedindeksen på Oslo Børs steg med 0,2 %. Verdensindeksen økte i dollar (USD), men falt 1,4 % målt i norske kroner.

For året 2023 slo Alpha Aksje Total hovedindeksen på Oslo Børs igjen, med en betydelig redusert aksjeandel og derav langt lavere risiko. Hovedårsaken var at verdipapirene i porteføljene i snitt har gitt god avkastning.

De internasjonale fondene leverte mellom 11 % og 26 % avkastning. Sparebankene steg mellom 13 – 17 % for året, inkludert utbytte. Telenor, som vi solgte i sin helhet tidligere i år, ga også en svært positiv effekt på 2023.

Overordnet er vi fortsatt litt mer forsiktig enn normalt. Den raske renteoppgangen fra sentralbankene illustrerer et ønske om å dempe aktiviteten i økonomien. Vi vurderer aksjeandelen løpende, samtidig som over 5 % avkastning på «ventepengene» i rentefond kan være verdt tålmodigheten en stund til.

 

Nye lokaler

Vi er nå på plass i helt nye lokaler i Trondhjemsvegen 6 på Gjøvik (Nytorvet Boligpark)

Vi gleder oss til å møte flest mulig der i år!

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre!

Del Artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
bottom of page