top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - Februar 2023

Bilde1.png
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Aksjemarkedet i februar

Med en aksjeeksponering på 45 % ved utgangen av måneden steg Alpha Aksje Total 4,03 % mens Oslo Børs, her representert ved Fondsindeksen (OSEFX), endte opp 3,2 %. USA (S&P 500) endte opp 0,9 % (i NOK) og Europa (STOXX 600) endte opp 2,7 % for måneden.

2023 har startet med god optimisme i verdens aksjemarkeder, selv om februar ble en noe mer blandet måned enn januar.  Renteforventningene har økt kraftig gjennom måneden, og vi fortsetter å være av den oppfatning at vi har sett innstramninger og hurtig stigende renter, men ikke virkningen dette kan ha for markedet på litt lengre sikt. Vi mener derfor fortsatt at det er riktig å ha en litt forsiktig holdning til andelen aksjer i aksjeporteføljene. AlphaSpar har allerede samlet en god andel kontanter i likviditetsfond* og vil benytte muligheten kontantene gir til å skape avkastning på de svingningene vi tror vil komme.

Februar var preget av selskapsrapportering. Selskapene vi er investert i leverte sterke tall, og alle foruten Sparebank1 SMN steg over 10 % i februar. Banksektoren er eneste sektor med øktende estimater i etterkant av fremleggelsen av resultatene for 4.kvartal. Telenor fortsette den gode utviklingen fra januar og er opp nær 30 % hittil i år.

I fondskontoen har vi ikke gjort noen endringer i februar, men vi fortsetter å se etter skjevheter i utvikling, og om det er noe vi kan utnytte.

* Likviditetsfond tilsvarer «kontanter» i våre aksjeporteføljer og gir deg som kunde en effektiv rente på ca 4 % p.t.

Rentemarkedet

Det ser ut til at et vesentlig fall i inflasjonen lar vente på seg, samtidig som aktiviteten i økonomien er relativt bra. Toppen av forventet rente i USA har økt til 5,5 % (fra 5 % ved årsskiftet). I Norge forventes det nå 4 nye rentehevinger i 2023 til et nivå på 3,75 %. Vi fortsetter å foretrekke flytende rente og lav durasjon.

AlphaSpars renteporteføljer fortsatte den gode trenden gjennom måneden. Alpha Rente Aktiv steg 1,3 % i februar og er opp 2,8 % for året.

Alpha Rente Aktiv har nå en løpende avkastning (yield) i porteføljen på ca 7 %.

Løpende avkastning i renteporteføljene nå:

  • Alpha Rente Aktiv        6,9 %

  • Alpha Rente Lav           5,1 %

  • Alpha Likviditet            4,0 %

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre.

Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page