top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - Februar 2024

Bilde4.jpg

Makroøkonomi i februar

Global økonomi viser tegn til både utfordringer og muligheter. Inflasjonen forblir et sentralt tema i mange økonomier, drevet av vedvarende høye energipriser og forsyningskjedeproblemer. Selv om noen land og regioner har sett en moderering i prisveksten forblir usikkerheten høy med tanke på fremtidige inflasjonstrender.

Arbeidsmarkedet i flere ledende økonomier forblir sterkt, noe som understreker en viss motstandsdyktighet i økonomien. Dette kan imidlertid også bidra til press på lønninger, som igjen kan spille en rolle for inflasjonen.

Geopolitiske spenninger, særlig knyttet til handel og teknologi mellom USA og Kina, krigen i Ukraina og spenningene i Midtøsten/Suezkanalen fortsetter å skape svingninger og usikkerhet i de globale markedene.

 

Renter

Sentralbankene har vært i fokus også denne måneden, da de navigerer i det kompliserte landskapet av å bekjempe inflasjonen uten å kvele den økonomiske veksten. Federal Reserve og Den Europeiske Sentralbanken har begge signalisert en fortsatt stram pengepolitikk, og de er forsiktige med å snakke for tydelig om rentekutt - enn så lenge.

Vi har den siste tiden sett større svingninger i rentemarkedet, med stigende yield. Som et resultat av dette ble februar en litt svakere måned for rentefond med lengre løpetid, men positivt for våre rentefond på sikt.

 

Aksjer

Aksjemarkedene har vist en blandet utvikling i løpet av februar med sektorspesifikke bevegelser som reflekterer de underliggende økonomiske forholdene og selskapenes resultater. Særlig de store amerikanske teknologiselskapene har levert solide kvartalsresultater, og med stor tro på videre utvikling i Kunstig Intelligens (AI), og også sterk utvikling i aksjekurser.

 

Oslo børs hovedindeks hadde en svak start og var ned -3,36% i midten av måneden, men hentet seg inn i andre halvdel og avsluttet måneden ned -0,96%. For året er hovedindeksen ned -3,10 %    

                                     

Vi har i februar solgt oss helt ut av Sparebank 1 Nord-Norge, en aksje som har vært med oss siden 2011. Dette har vært en fin reise, med en gjennomsnittlig årlig avkastning på 19,1 %, og totalt 620 % avkastning, inkludert utbytter.

Over en lengre periode har vi analysert solide selskaper som vi mener har potensiale for meravkastning . I februar startet vi handelen i 3 av disse selskapene. Dette er aksjer vi tror har et bedre risikojustert potensiale enn markedet generelt.

 

 

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en god dag!          

Del Artikkel
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg
bottom of page