top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - juli 2023

Juli.png
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Aksjemarkedet i juli

I juli endte Alpha Aksje Total opp med 0,1 %, mens Oslo Børs hovedindeks steg med 2,5 %. Verdensindeksen (målt ved MSCI World) økte med 3,6 % (målt i USD) for måneden, men falt 2,2 % målt i NOK basert på en sterkere norsk krone i juli, for andre måned på rad.  

En viktig hendelse i juli var rentemøtet i den amerikanske sentralbanken (FED). Som forventet hevet FED renten med 0,25 %-poeng til intervallet 5,25-5,50 %. Hvordan renten vil utvikle seg fremover, avhenger av den økonomiske situasjonen, og sentralbanken har som mål å få inflasjonen ned til 2 %.

Inflasjonen har falt betydelig i USA de siste seks månedene, selv om kjerneinflasjonen fortsatt er på et høyt nivå. Denne nedgangen skyldes hovedsakelig base-effekter, noe som betyr at de tar ut månedene med høyere inflasjon fra året før når de måler den årlige inflasjonen. I Norge ser vi ikke samme utvikling, og inflasjonen er fortsatt høy – noe som har satt og setter press på Norges Bank til å heve renten ytterligere.

I juli ble det også fremlagt kvartalsrapporter fra mange av de store selskapene, og resultatene var svakere enn forventet av markedet. Samtidig har oljeprisen økt betydelig, noe som har hjulpet mange av de store selskapene på Oslo Børs.

Vi har ikke gjort endringer i aksjeandelen i porteføljene våre gjennom juli, og vi opprettholder en relativt lav aksjeandel. Vi tar derfor en forsiktig tilnærming til aksjemarkedet utover høsten.  

Vi har også sett at stigende pengemarkedsrente gir økt forventet avkastning på "ventepenger", og vi mener at en løpende renteavkastning på 5 % er en god belønning for å ta lite risiko på kort sikt.

 

Rentemarkedet

Pengemarkedsrenten steg gjennom juli og endte måneden på 4,66 %. Dette gir høyere forventet avkastning på rentefond fremover. Alpha Rente Aktiv har nå en løpende avkastning (yield) i porteføljen på 8,0 %.

Vi synes fortsatt at lav renterisiko er attraktivt, i påvente av mer klarhet i renteutvikling og innvirkningen dette har på makroøkonomien. Basert på fortsatt god aktivitet i økonomien, men forventet lavere aktivitet fremover, har vi middels eksponering mot kredittrisiko.

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre

Del Artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
bottom of page