top of page

Aksjemarkedet

Etter en sterk utvikling sammenlignet med resten av verden tidligere i år så hadde Oslo Børs en svak utvikling i juni. Lavere oljepris bidro til kursfall blant oljeprodusentene, som utgjør en stor andel av indeksene på Oslo Børs.

Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) endte ned 9,1 % i juni og er ned 2,6 % hittil i år. Til sammenligning endte verdensindeksen ned 3,9 % (norske kroner) og ned 8,6 % (i US dollar) i juni. Hittil i år er verdensindeksen ned 11,4 % (i NOK) og ned 20,9 % (i USD). Den norske kronen har vært svak i juni.

 

Våre aksjeporteføljer

Både AlphaHandelskonto og AlphaFondskonto leverte bedre enn Oslo Børs i juni. Dette skyldes en kombinasjon av kontantandelen i våre aksjeporteføljer og i hovedsak posisjoner i Telenor og Fremvoksende markeder.

Kontantandelen i AlphaAksje Total var på ca. 24 % ved inngangen til måneden, og ble økt til rundt 32 % i slutten av måneden etter at vi reduserte eksponeringen som følge av negativ trend på Oslo Børs. Vi synes det både har vært fornuftig og komfortabelt å sitte med en vesentlig kontantandel så langt i år. Kontantene vil være et viktig bidrag i å skape fremtidig avkastning.

Telenor og KLP Aksjefremvoksende Markeder Indeks skilte seg ut positivt, med avkastning på henholdsvis +1,1 % og -1,24 % i juni. Sparebankene leverte avkastning på mellom -6 % og -10 % i juni. Vi forventer at sparebankene vil rapportere gode resultater de neste kvartalene og mener at den svake utviklingen hittil i år gir gode avkastningsutsikter i tiden fremover. Halvårsresultatene for bankene leveres den 11 august.

 

AlphaRente

Som en følge av økte kredittpåslag og renteforventninger endte porteføljen ned 2,9 % i juni.

I juni valgte vi å ta ned risikoen i porteføljen ved å erstatte Alfred Berg Nordic High Yield med Alfred Berg Nordic Investment Grade. Løpende avkastning i porteføljen ligger på rundt 6 %, men med lavere kredtt-risiko enn tidligere. Som en følge av utviklingen i rentemarkedet hittil i år så mener vi avkastningsmulighetene i sikrere obligasjoner har blitt relativt sett mer attraktive, tatt risikoen i betraktning.  

 

Resultatliste

Resultatliste juni.png

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin sommer!

Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page