top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - Mai 2023

bakgrunn2.png
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Aksjemarkedet i mai

Mai ble en måned uten de store hendelsene i aksjemarkedet. Usikkerhet rundt gjeldstaket preget nyhetsbildet og ga svingninger på børsen, men det ble som ventet hevet før fristen.

Vi mener det viktigste i tiden fremover er hvordan renten utvikler seg i forhold til det som er forventet. Datapunktene for mai har bidratt til å heve renteforventningene. Rentemøtene i juni blir viktig, både fra FED (USA), ECB (Europa) og Norges Bank.

Alpha Aksje Total falt 0,8 % i mai, mens Oslo Børs, representert ved hovedindeksen, falt 2,3 %. USA (S&P 500) endte opp 0,2 % (i USD) og verdensindeksen (i USD) ned 1,3 % for måneden.

Vi har ikke endret aksjeandelen gjennom mai, og opprettholder porteføljen inn i juni. Vi forventer at avkastningen på «ventepenger» øker til 4,7 % innen kort tid, samtidig som vi fortsatt ser mulige utfordringer for aksjemarkedet i det korte bildet. Sentralbankene trenger at aktiviteten kommer ned, men det tar tid før renteoppgangen slår inn i økonomien og aktiviteten.

Valutarisiko

Den norske kronen har opplevd en betydelig svekkelse i det siste, noe som har tilført 3 av våre 4 fond en god meravkastning. Det er likevel viktig å være oppmerksom på potensielle risikofaktorer. På lengre sikt er det mulig at den norske kronen kan styrke seg. Valutakurser er utsatt for påvirkninger fra en rekke faktorer, inkludert økonomiske forhold, rentenivåer, geopolitiske hendelser og investorers oppfatninger. Dette er en viktig faktor å ta i betraktning når man vurderer avkastningen på aksjefond og andre investeringer som er påvirket av valutakursendringer, noe forvalterteamet i AlphaSpar har med i sin daglige analyse for sammensetningen i våre porteføljer.

Rentemarkedet

Mai ble en god måned for renteinvesteringer. Modellporteføljen til Alpha Rente endte på ny toppnotering etter å ha steget 0,6 % i mai, og er opp 3,4 % i 2023. Pengemarkedsrenten stiger videre og er nær 4 %, og vi forventer at den effektive renten stiger videre i perioden fremover.

Alpha Rente Aktiv har nå en løpende avkastning (yield) i porteføljen på 7,7 %

 

Vi ser fortsatt at renteforventningene skiller seg fra rentebanene til sentralbankene på lenger sikt, og vi verdsetter derfor fortsatt lav renterisiko (durasjon).

Løpende avkastning i renteporteføljene nå:

  • Alpha Rente Aktiv        7,7 %

  • Alpha Rente Lav           5,4 %

  • Alpha Likviditet            4,7 %

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre

Del Artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
bottom of page