top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - Mars 2022

Picture1.png
Les mer
IMG_4438.jpg

Aksjemarkedet

Etter en urolig start på måneden endte både Oslo Børs og verdensindeksen opp i mars. Europa skiller seg negativt ut, med svak utvikling i land som blant annet Tyskland og Frankrike.

Oslo Børs fortsetter å levere bedre avkastning enn verdensindeksen - dette er i stor grad drevet av den sterke utviklingen i oljeprisen. Equinor, som er selskapet med høyest vekting i både hoved- og fondsindeksen, endte opp 19 % i mars. Det er den sterke utviklingen i råvarebaserte sektorer som energi, materialer og sjømat som er hovedårsaken til at Oslo Børs skiller seg fra verdensindeksen og den nordiske indeksen hittil i år.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 4,9 % i mars, og verdensindeksen endte til sammenligning opp 1,4 % (målt i norske kroner). Hittil i år er avkastningen på henholdsvis +5,0 % og -6,5 %

 

Figur: Utviklingen i utvalgte aksjemarkeder hittil i år, målt i norske kroner. AlphaAksje Total i grønt og Hovedindeksen på Oslo Børs i gult.

 

 

 

 

Våre aksjeporteføljer

 

AlphaAksje Total endte opp 1,9 % i mars og er dermed ned 1,7 % hittil i år.

Våre sparebanker leverte avkastning på 2-6 % i mars. Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebank 1 SMN handlet eksklusive utbytte på henholdsvis 7 NOK og 7,5 NOK per egenkapitalbevis fra og med den 25. mars. Utbyttene vil bli utbetalt til konto i løpet av april.

AlphaHandelskonto endte opp 1,7 % i mars og er ned 0,8 % hittil i år. Porteføljen har dermed levert svakere avkastning enn Oslo Børs, men vesentlig bedre enn øvrige indekser. Årsaken til svakere avkastning enn Oslo Børs hittil i år skyldes først og fremst at vi ikke har noe råvare-eksponering i vår portefølje. Selskaper med høy eksponering mot råvarepriser har typisk store svingninger i inntjening og utbytte og er ikke en sentral del av forvaltningsstrategien til AlphaHandelskonto.  

AlphaFondskonto endte opp 2,1 % i mars og er ned 3,0 % hittil i år. Eksponeringen mot Norge og Norden bidro positivt til avkastningen i mars, mens Fremvoksende Markeder bidro negativt. I slutten av måneden valgte vi å redusere eksponeringen i Alfred Berg Gambak samtidig som vi økte vår indeks-eksponering mot Norge og Norden. Årsaken til endringen er at vi synes Norden har blitt mer attraktivt priset etter kursbevegelsene som har vært hittil i år samtidig som vi reduserer forvaltningskostnadene i vår fondsportefølje.  

 

AlphaRente

Etter en svak start på året endte AlphaRente opp 0,9 % i mars og er ned 0,8 % hittil i år.

Markedsuroen på starten av året førte til økte kredittpåslag i det europeiske høyrentemarkedet. I løpet av mars har disse kredittpåslagene kommet ned, noe som har bidratt positivt til avkastningen i vår portefølje. De to nye tilskuddene i vår portefølje, Alfred Berg Nordic High Yield og Arctic Corporate Bond, leverte avkastning på henholdsvis +2,4 % og +1,6 %. Alfred Berg Income leverte avkastning på 0,2 %.

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre,

Resultatliste

Picture3.png
Picture2.png
Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page