top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - Mars 2023

bakgrunn1.png
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Aksjemarkedet i mars

Alpha Aksje Total gikk inn i mars med en aksjeandel på 45 %. Bankuroen i USA og Europa bidro til svingninger på verdens børser i mars. Alpha Aksje Total falt 1,14 %, mens Oslo Børs, her representert ved Fondsindeksen (OSEFX), endte ned 3,2 %. USA (S&P 500) endte opp 3,5 % (i USD) og Europa (STOXX 600) ned 0,4 % for måneden.

De økte renteforventningene vi så i februar reverserte kraftig i mars. Bankuroen som startet i USA, og forplantet seg videre til Europa, ga store fall i forventningene til fremtidige renter. Derfor var det knyttet stor spenning til sentralbankmøtene mot slutten av måneden. Kort fortalt viste sentralbankene at hensynet til inflasjonen er det viktigste, og de presiserte at rentene skal holdes høye til aktiviteten og inflasjonen har kommet ned mot målsatt nivå.

Vi har begynt å se effekten av de økte rentene, og mener derfor fortsatt at det er riktig å ha en litt forsiktig holdning til andelen aksjer i aksjeporteføljene. AlphaSpar har allerede samlet en god andel kontanter i likviditetsfond* og vil benytte muligheten kontantene gir til å skape avkastning på de svingningene vi tror vil komme.

Vi er inne i utbyttesesongen, og Sparebank1 Midt-Norge og Sparebank1 Nord-Norge har gått ex-utbytte med utbetaling i midten av april på henholdsvis 6,5 kr og 8,2 kr pr egenkapitalbevis. Telenor og Sparebank1 SR-Bank går ex-utbytte i april/mai – og vi sender ut en liten påminnelse på dette i forkant.

Vi har ikke gjort endringer i aksjeporteføljene i mars.

* Holberg Likviditet og Handelsbanken Kort Rente tilsvarer «kontanter» i våre aksjeporteføljer og gir deg som kunde en effektiv rente på ca 4 % p.t.

Rentemarkedet

Rentemarkedet har vært preget av store bevegelser i mars. Det har også påvirket våre porteføljer, men i relativt liten grad. Økt kredittpåslag har vært den store negative driveren i mars. Økt pengemarkedsrente vil nå øke den løpende avkastningen i tiden fremover.

Den store differansen mellom markedets forventning og sentralbankenes rentebaner tror vi fortsatt vil gi svingninger, og vi fortsetter å foretrekke flytende rente og lav durasjon for våre renteporteføljer.

Alpha Rente Aktiv falt 1 % i mars og er med det opp 1,8 % for året.

Alpha Rente Aktiv har nå en løpende avkastning (yield) i porteføljen på ca 7 %.

Løpende avkastning i renteporteføljene nå:

  • Alpha Rente Aktiv 7,0 %

  • Alpha Rente Lav 5,3 %

  • Alpha Likviditet 3,9 %

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin påske.

Del Artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
bottom of page