top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - September 2023

Bilde1.png
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Aksjemarkedet i september

September kan være en utfordrende måned for aksjemarkedet.  Også i år endte de fleste av verdens aksjebørser i negativt terreng i september.  Verdensindeksen (MSCI World) falt med 4,3 % (målt i USD) for måneden. Oslo Børs (fondsindeksen) var ett av unntakene, som med god hjelp av sterkere oljepris steg 2 %.  Alpha Aksje Total falt 0,9 % i september.

 

AlphaSpars strategi

AlphaSpar benytter en annerledes plan for forvaltning av aksjeporteføljer.

Som kunde har du i dag en uvanlig lav aksjeandel i din portefølje.  Vår plan er å eie mest mulig aksjer når vi kan kjøpe til historisk lave priser.  Det gjør også at vi reduserer aksjeandelen gradvis i det vi mener oppgangsperiodene går mot slutten.  Vi mener da det er lurt å sitte på større andel sikre rentepenger og vente på neste kjøpsmulighet.  Der er vi i dag.  Risikoen blir uvanlig lav og gir våre forvaltere muligheten til å følge planen:  Nemlig midler til å vente på de gode kjøpene.  Vi har beskrevet noen emner som vi mener gir oss grunn til å tro vi senere skal kunne oppleve gode investeringsmuligheter:

Norges Bank satte opp renten til 4,25 %.  Viktigst i september er likevel at markedet har innsett at renten blir høyere i en lengre periode enn ventet.  Til nå har markedet tenkt at etter rentetoppen skal rentene relativt raskt ned igjen.  Forskjellen på de to utfallene er nå økt tro på at det blir mer utfordrende for selskapene å klare inntjeningen som er forventet i 2024.  Vi ser også at aktiviteten er lavere i flere bransjer, det er langt lavere bilsalg og det tar lengre tid å omsette eiendom.

USA er verdens største økonomi.  Renten har steget betydelig de siste månedene.  Staten skal finansiere egen gjeld med langt høyere rentekostnad og opplever samtidig et vanskelig politisk klima.  Til sammen har dette medført at renten har økt på all lånefinansiering opp til 30 år. 

Som forvalter med mål om å gi deg god risikojustert avkastning også i framtiden er en stor andel kontanter positivt for kjøp på lavere aksjekurser både i Norge og internasjonalt. 

 

Rentemarkedet

Alpha Rente Aktiv har nå en løpende avkastning (yield) i porteføljen på 8,0 %.  Pengemarkedsrenten i Norge holdt seg tilnærmet uendret i september (4,72 %).

Vi synes fortsatt at stor andel flytende rente (lav renterisiko) er attraktivt i påvente av mer klarhet i renteutvikling og hvilken innvirkning dette har på makroøkonomien.  Etter siste renteoppgang i september har vi blitt mer åpne for å øke andelen faste renter, og dette er noe vi vurderer inn i oktober.  Basert på fortsatt god aktivitet i økonomien, men forventet lavere aktivitet fremover, har vi middels eksponering mot kredittrisiko.  Løpende avkastning i renteporteføljene:

· Alpha Rente Aktiv 8,0 %

· Alpha Rente Lav 5,9 %

· Alpha Likviditet 5,2 %

 

 NRP 2012 Invest er avsluttet

I starten på oktober ble investeringer i NRP 2012 Eiendom Invest AS avsluttet og aksjene fjernet fra VPS.  For de som var med på dette fra oppstart endte avkastningen på 70,5 % per aksje, tilsvarende en årlig avkastning (IRR) på 15,9 %.

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre!

Del Artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
bottom of page