top of page

Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - November 2021

November rapport alphaspar

Aksjemarkedet

Les mer
webinar filosofi status
Webinar
Sammenmotkreft

Etter en sterk start på november falt de nordiske børsene mot slutten av måneden. Dette som følge av den nye virusvarianten Omikron og usikkerheten rundt hvorvidt eksisterende vaksiner hjelper mot den nye varianten og hvor alvorlige symptomer den gir. Ny informasjon om virusvarianten og eventuelle restriksjoner vil kunne påvirke aksjemarkedet i tiden fremover. Vi er komfortable med våre porteføljer - også i et scenario med nye nedstengninger.

Oljeprisen var ned ca. 15 % i november, likevel gjorde Oslo Børs det relativt sett bra sammenlignet med aksjemarkedene i resten av verden (målt i lokal valuta). Hovedindeksen på Oslo Børs endte til slutt ned 1,0 % i november. Sjømat - som er den nest største sektoren på Oslo Børs - utmerket seg på den negative siden med en nedgang på over 10 %. Energisektoren steg 3,4 %, mens Finans/Egenkapitalbevis hadde en flat utvikling.

 

Våre aksjeporteføljer

I november leverte Handelskonto og Fondskonto avkastning på henholdsvis -0,4 % og +0,7 %. I løpet av oktober og november har vi økt kontantandelen i begge porteføljene, og dette bidro totalt sett positivt i november. Aksjeandelen i AlphaAksje Total er nå på ca. 83 %. Dette gjenspeiler et fortsatt positivt syn på deler av aksjemarkedet, men vi ser svakere avkastningsutsikter etter den sterke utviklingen hittil i år og på grunn av prisingen i aksjemarkedet. Nedvektingen er i tråd med AlphaSpars strategi om å i enkelte perioder ta ned risikoen i våre porteføljer.

Beste og dårligste enkeltaksje/egenkapitalbevis i november var Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebank 1 SR-Bank med avkastning på henholdsvis +3,0 % og -3,2 %. Beste og dårligste aksjefond var KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks og Alfred Berg Gambak med avkastning på henholdsvis +3,9 % og -1,1 %.

 

AlphaRente

AlphaRente endte ned 0,2 % i november, og porteføljen er dermed opp 2,9 % så langt i 2021.

Det forventes at Norges Bank setter opp styringsrenten til 0,5 % på rentemøtet den 16. desember. Denne rentehevingen er allerede priset inn i markedet, og det forventes derfor at den vil ha begrenset effekt på våre rentefond.

Resultatliste November 2021
Del Artikkel
bottom of page