Data på en Touch Pad

Nordnet

Klikk på lenken under for å logge deg inn på Nordnet sine sider

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

AlphaSpar sine alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig under

FINANSIELL INFORMASJON

Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Nye krav til verdipapirforetaks beregning av kapitaldekning innebærer blant annet en plikt for AlphaSpar AS til offentliggjøring av finansiell informasjon.

RISIKO VED HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

AlphaSpar finansrådgiving har konsesjon fra Finanstilsynet. Vi har som forretningside å foreta en individuell oppfølging av våre kunder men ønsker likevel å informere om generelle  risikoelementer

KRAV TIL LYDOPPTAK

Som en konsekvens av endringer i verdipapirhandelloven er alle verdipapirforetak og finansinstitusjoner som yter investeringsrådgivning forpliktet til å foreta lydopptak av alle kundesamtaler i forbindelse med investeringsrådgivning som foregår via telefon.

KLAGEBEHANDLING

Les mer om AlphaSpar sin praksis i forbindelse med klagebehandling under.

KUNDEKLASSIFISERING

AlphaSpar AS har i henhold til verdipapirhandelloven plikt til å klassifisere sine kunder i kundekatetorier. Les mer under.