Personvern

Personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler

Alphaspar arbeider aktivt for å overholde gjeldene regelverk og selskapet har utarbeidet egne rutiner for behandling av personopplysninger som benyttes i den daglige driften. Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger fra nettstedet vårt eller via andre kanaler som sosiale og digitale medier (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Behandling av personopplysninger på www.alphaspar.no

Ved bruk av våre nettsider samtykker du i behandling av personopplysninger iht. denne personvernserklæringen samt at vi kan benytte de personopplysninger du gir.

 

Wix.com er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren eller leverandørens tilknyttede partnere. Du kan lese leverandørens personvernserklæring her: https://no.wix.com/about/privacy.

 

Nettstatistikk

Alphaspar samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på alphaspar.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

 

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

 

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Alphaspar til andre aktører.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) brukes på de fleste nettsteder og er små tekstfiler som plasseres på din maskin når du laster ned en nettside, med mindre du aktivt reserverer deg mot dette. Du kan lese mer om det her: Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

 

Informasjonskapselen blir lagt på din maskin om du besøker alphaspar.no fra Google, Facebook, Twitter eller LinkedIn. Vi kan med dette identifisere hvor ditt besøk har kommet fra og synliggjøre informasjon til deg i de representative mediene. Alphaspar kan benytte denne informasjonen i sitt markedsarbeid. Videre vil bruk av informasjonskapsler muliggjøre at brukerne enklere kan fylle ut skjemaer og felter på alphaspar.no.


Nyhetsbrev på e-post

Alphaspar sender regelmessig ut nyhetsbrev, både til bedrifter og privatpersoner. Privatpersoner vil ikke motta slik informasjon med mindre det er innhentet samtykke. Alle mottakere har tilgang til å melde seg av nyhetsbrevene når de måtte ønske dette.

 

Kontaktskjemaer

Via alphaspar.no kan brukere benytte kontaktskjemaer for sende inn henvendelser. Opplysninger som registreres går rett inn i vårt publiseringssystem i tillegg til å videresendes på e-post til de ansvarlige personene hos Alphaspar.

 

Deling av opplysninger

Alphaspar deler personopplysninger med:

  • Alphaspars tilknyttede selskaper og partnere for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen

  • Tredjeparts tjenesteytere som behandler personopplysninger på vegne av Alphaspar for å behandle, forvalte og drifte våre data, distribuere e-post, lede merke- og produktpromotering, i tillegg til administrering av særskilte tjenester og funksjoner, herunder aktiviteter knyttet til regnskapsføring.

  • Andre tredjeparter i den utstrekning det er nødvendig for å: (i) etterkomme anmodninger fra offentlige instanser, en rettskjennelse eller for å overholde lover som kommer til anvendelse; (ii) forhindre ulovlig bruk av våre nettsteder, eller brudd på våre nettsteders bruksvilkår og våre retningslinjer; (iii) beskytte oss mot krav fra tredjepart; og (iv) bistå med forebygging av svindel eller undersøkelse av svindel (for eksempel forfalskning).

 

Kundeopplysninger

Informasjon fra kunder (navn, adresse, firma, stilling, telefonnummer, e-postadresser og e-poster) og opplysninger knyttet til kunders tilbud og prosjekter blir lagret i Tazett levert av Tieto som har egne rutiner for håndtering av data, tilpasset GDPR.

 

Alphaspar foretar en årlig gjennomgang hvor personopplysninger som ikke anses som vesentlige for videre drift slettes.

 

E-post og telefon

Alphaspar benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Alphaspars rutiner omfatter fortløpende sletting av e-post for å ivareta personvern.

 

Vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Alphaspar lagrer e-post og opplysninger fra disse på skybaserte løsninger hos Microsoft (Office365).

 

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges av telefonleverandør. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Du har krav på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Alphaspar har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Alphaspars systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller mangelfulle opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Denne personvernserklæringen ble sist endret 16.08.2018.

 

Kontaktinformasjon

 

E-post: firmapost@alphaspar.no

 

Postadresse:
Alphaspar AS
Postboks 573 Sentrum
N-0105 OSLO

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kontakt oss gjerne for en prat