top of page
Personvern og vilkår

Personvern og vilkår

Personvern handler om retten til kontrollen over egne opplysninger. Informasjon om telefonopptak, elektronisk dokumentasjon, samt våre betingelser er inkludert. 

Personvern

AlphaSpar tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg, hvordan vi bruker og beskytter personopplysningene og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvordan vi behandler dine personopplysninger

AlphaSpar tilbyr uavhengig investeringsrådgivning til privatkunder og bedriftskunder. For å kunne administrere våre kundeforhold, følge opp kundehenvendelser og kommunisere med våre leverandører og samarbeidspartnere, har vi behov for tilgang til visse personopplysninger. Vi samler inn og behandler personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Nedenfor følger en oversikt over kategoriene av personopplysninger som vi behandler om deg og hvilke formål vi behandler personopplysningene for:  

 1. For å etablere og administrere ditt kundeforhold, for eksempel navn, fødselsdato, firmanavn, stilling, e-postadresse, forretningsadresse og telefonnummer.

 2. For å oppfylle en eksisterende avtale med deg eller bedriften du er ansatt i om utførelse av en tjeneste, for eksempel navn, fødselsdato, firmanavn, e-postadresse, forretningsadresse og telefonnummer.

 3. For å kunne fakturere deg eller bedriften du er ansatt i for våre tjenester, for eksempel ditt navn, adresse, e-postadresse og betalingsinformasjon.

 4. Når du søker jobb hos oss, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, CV, søknad, attester, informasjon om deg fra referanser eller fra bakgrunnssjekk.

 5. For å kunne kontakte deg vedrørende våre tjenester, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer som du oppgir via kontaktskjemaet som er tilgjengelig på våre nettsider eller som vi har mottatt fra deg i forbindelse med etablering av ditt kundeforhold.

 6. For å kunne sende deg vårt nyhetsbrev, herunder navn og e-postadresse som du oppgir ved registrering på våre nettsider eller i forbindelse med etablering av ditt kundeforhold.

 7. For å kommunisere med våre leverandører og samarbeidspartnere via telefon, e-post eller på annen måte, for eksempel navn, telefonnummer og e-postadresse til relevant kontaktperson.

 8. For å oppfylle våre lovpålagte forpliktelser etter verdipapirloven, blir alle telefonsamtaler der kunder får investeringsråd tatt opp.

Dersom det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet ovenfor, kan vi også samle inn og motta andre kategorier av opplysninger om deg enn de som er nevnt over.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2 og 3 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg eller bedriften du er ansatt i, samt tiltak og handlinger gjort forut for avtaleinngåelsen, og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven).

Det rettslige grunnlaget for formål 4 er vår berettigede interesse i å rekruttere ansatte, samt vårt behov for å vurdere om du er kvalifisert til stillingen. Hvis du ikke blir ansatt, kan vi be deg om å samtykke til at vi kan lagre dine opplysninger i en gitt periode.

Det rettslige grunnlaget for formål 5 og 6 er vår berettigede interesse i å kunne kontakte våre eksisterende kunder vedrørende våre tjenester eller ditt samtykke. Alle mottakere av våre utsendelser kan enkelt melde seg av ved å benytte lenken som er inkludert i hvert nyhetsbrev eller ved bruk av kontaktinformasjonen nedenfor.  

Det rettslige grunnlaget for formål 7 er vår berettigede interesse i å kommunisere med våre leverandører og samarbeidspartnere, samt sørge for tilfredsstillende sikkerhet og konfidensialitet.

Det rettslige grunnlaget for formål 8 er vår rettslige forpliktelse til å dokumentere våre investeringsråd.

Vi kan også bruke personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlig med de som er nevnt ovenfor, slik som bokføringsformål, for å undersøke og avdekke eventuelle ulovligheter, og for å forsvare, gjøre gjeldende eller håndtere eventuelle krav, klager og tvister som måtte oppstå.

Du velger selv om du vil dele dine personopplysninger med oss. Visse personopplysninger kan imidlertid være nødvendige for oss å behandle for at vi skal kunne oppfylle avtalen vi har med deg eller bedriften du er ansatt i, som for eksempel faktureringsopplysninger og dine kontaktopplysninger.

Vi behandler ikke personopplysninger i avgjørelser som utelukkende er basert på automatiserte prosesser.

Hvordan vi får tilgang til opplysningene

Personopplysningene vi behandler om deg vil typisk omfatte:

 • Personopplysninger som samles inn direkte fra deg, for eksempel når du inngår en avtale med oss på vegne av deg selv eller bedriften du er ansatt i, henvender deg til oss via kontaktskjemaet på våre nettsider eller på annen måte, eller registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev.

 • Personopplysninger som samles inn indirekte fra deg når du besøker våre nettsider. Se nærmere om vår bruk av informasjonskapsler (cookies) på nettsiden nedenfor.

 • Personopplysninger som samles inn fra andre kilder, for eksempel fra våre samarbeidspartnere, via søkemotorer på internett (f.eks. Google), offentlige registre, eller fra tredjeparter som utfører bakgrunnssjekk på vegne av oss i forbindelse med rekruttering av nyansatte.

Hvem vi deler opplysningene med

Vi deler personopplysningene med våre leverandører, herunder leverandører av IT-tjenester, markedsføringstjenester og regnskapstjenester. Videre deler vi personopplysninger med andre selskaper i konsernet i den utstrekning det er nødvendig for interne administrative formål. Vi vil inngå databehandleravtaler med våre leverandører og andre konsernselskaper der dette er påkrevd for å sørge for at de ikke bruker opplysningene for andre formål enn som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi deler også personopplysninger med enkelte av våre forretningspartnere, slik som eiere eller samarbeidspartnere, i den utstrekning det er nødvendig for normal drift av selskapet.

Vi utleverer ikke personopplysninger på andre måter, med mindre du har gitt ditt samtykke til dette eller det er påkrevd for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller krav fra myndigheter.

Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EØS.

'

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Noen av kriteriene vi bruker for å avgjøre når vi skal slette opplysningene dine er:

 • Vi lagrer opplysningene dine så lenge loven krever det (slik som bokføringslovgivningen).

 • Vi lagrer relevante opplysninger om ditt kunde- eller leverandørforhold så lenge du har et kunde- eller leverandørforhold med oss. Noen ganger har vi behov for å lagre opplysningene for en lengre tidsperiode, av hensyn til for eksempel reklamasjons- og foreldelsesfrister.

 • Vi lagrer din kontaktinformasjon som du selv oppgir via kontaktskjemaet på nettsiden vår så lenge vi har en løpende dialog med deg.

 • Vi lagrer ditt navn og din e-postadresse hvis du har registrert deg for å motta vårt nyhetsbrev, inntil du eventuelt melder deg av.

 • Vi lagrer opplysninger vi samler inn om deg i forbindelse med en ansettelsesprosess inntil ansettelsesprosessen er avsluttet, dersom du ikke ansettes. Vi kan be om ditt samtykke til å lagre opplysningene lenger. Vi kan lagre opplysningene i et arkiv med begrenset adgangskontroll til bruk i eventuelle krav eller rettslige prosesser knyttet til ansettelsesprosessen.

 • Lydopptak av investeringsråd samt dokumentasjon av annen type kommunikasjon med kunder, oppbevares i fem år.

Vi foretar årlig en gjennomgang hvor personopplysninger som ikke anses nødvendige for videre drift slettes. I tillegg har vi implementert interne sletterutiner for å ivareta den enkeltes personvern, som blant annet innebærer fortløpende sletting av e-post som vi ikke lenger har behov for.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke rettigheter etter personvernregelverket. Dine rettigheter omfatter:  

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger vi har om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering i den grad vi gjør dette.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt begrensninger i lov. Hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inne en klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen ved behov. Du vil få beskjed dersom vi gjør vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden vår. Personvernerklæring

Informasjonskapsler (cookies)

LOADING COOKIE DECLARATION...

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, herunder trekke tilbake ditt samtykke. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned. Du kan benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktpunkt: backoffice@alphaspar.no

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 07.03.2022.

Klagebehandling

Compliance er ansvarlig for håndtering av skriftlige kundeklager hos AlphaSpar AS. Kunder som ikke er fornøyd med de tjenester som er levert oppfordres til å ta kontakt med oss så snart som mulig. Vi anbefaler at saken i første omgang tas opp med den rådgiver som har levert tjenesten. AlphaSpar AS har utarbeidet nærmere retningslinjer for klagebehandling som kunde vil motta når det bekreftes at klage er mottatt. Kunde kan også anmode om å få ytterligere opplysninger om klagebehandlingsrutinen.

Kunder vil motta en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt og at saken vil undersøkes. En skriftlig redegjørelse for den beslutning som er fattet i saken vil deretter sendes kunden når den er ferdigbehandlet. Eventuell videre klagebehandling vil håndteres via alminnelige domstoler.

Kundeklager kan sendes til backoffice@alphaspar.no, ellerAlphaSpar AS, Compliance, Gjøvik – Postboks 2, 2801 Gjøvik. Dersom du ønsker hjelp til å formulere en skriftlig klage kan du ta kontakt med oss på 90 22 30 06.

bottom of page