top of page

Månedsrapport AlphaSpar AS - Januar 2024


Makroøkonomi

Etter at vi har lagt bak oss et år med en av de hyppigste rentehevingene i historien, har verdens økonomier vist å holde seg relativt godt. 2024 ser ut til å bli et år med lavere vekst i de fleste økonomier, likevel langt bedre enn hva man trodde for et år siden, hvor de fleste var overbevist om en resesjon. EU ligger an til en relativt svak vekst, mye drevet av den største økonomien, Tyskland, hvor det ser ut til å ikke bli noe vekst i det hele tatt. Tyskland sitt BNP falt i 2023. USA ser ut til å klare seg best.

Konflikten i Rødehavet og angrepene på båttrafikken har ført til at antall skip som passerer gjennom Suezkanalen er redusert med ca. 30 %.  Disse skipene må da seile den lengre strekningen rundt Afrikas horn, og vi ser som et resultat en betydelig oppgang i fraktratene. Vedvarer angrepene vil det kunne bidra til økt inflasjon og skape hodebry for sentralbankene. Vi følger med.


Renter

Sentralbankene rundt om i verden ser ut til å være fornøyde med utviklingen for økonomiene og inflasjonen. Det snakkes ikke om nye rentehevninger og de begynner forsiktig å lufte tanken om å kutte. Foreløpig vil de ikke si for mye om kutt. Markedet ser ut til å forvente en relativt lik rentebane for de ulike sentralbankene. Per nå forventer markedet 4 rentekutt i Norge i løpet av 2024.

Lange renter, og renteforventninger har falt betydelig siden november, men tok seg litt opp igjen gjennom januar. Kanskje var nedgangen i renteforventninger man så i slutten av 2023 overdreven optimistisk.

Alpha Rente hadde en ny solid måned og steg 0,9 % i januar.

 


Aksjer


Oslo Børs hovedindeks hadde en svak start på året og falt -2,17 % i januar. Dette var i stor grad drevet fall i oljepris. Equinor, som utgjør ca 20 % av indeksen, falt 6 %.

Positivt for AlphaSpar med lavere aksjeandel, samtidig som våre valgte aksjer og globale fond hadde positiv utvikling.

'

Ingen endringer i markedssyn gjennom januar og bare små justeringer av produkt i porteføljene. For februar blir det spennende å se kvartals- og årsrapportene til våre selskaper. Oppsummering av framleggelsene og tanker rundt tallene kommer i februar.

 

Informasjon om skatterapport for 2023

Vi nærmer oss tiden for utstedelse av årsoppgaver og skatterapporter for 2023, og vi ønsker å sørge for at du har all nødvendig informasjon for en smidig prosess. Vår samarbeidspartner, Nordnet, er ansvarlig for produksjonen av årsoppgavene. Vi jobber tett sammen for å sikre at du mottar nøyaktig og rettidig informasjon.

For bedriftskunder: Nordnet vil sende ut årsoppgavene fortløpende fra 15. februar til 25. februar. Sammen med årsoppgaven fra Nordnet, vil du motta en spesialtilpasset oppsummering fra oss hos AlphaSpar. Dette er for å gjøre din regnskapsførsel enklere, og husk at alle honorarer er fradragsberettigede.

For privatkunder: Din årsoppgave vil være tilgjengelig på din personlige side hos Nordnet i samme periode som nevnt over.

Informasjonen fra årsoppgaven vil automatisk bli sendt til din skattemelding. I tillegg vil du fra oss i AlphaSpar motta en skatterapport i midten av mars. Denne inneholder fradragsposter som legges inn manuelt i skattemeldingen. Vi vil også inkludere en enkel oppskrift på hvordan dette gjøres.

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en god dag!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page