top of page

Månedsrapport AlphaSpar AS - Juni 2024

 

Aksjer og renter oppsummert for juni:

 

Alpha Aksje Total endte ned -0,43 % med en fortsatt forsiktig aksjeandel og risiko. Alpha Aksje Total er med det opp 5,40 % så langt i år. Aksjeandelen er økt i juni gjennom kjøp av to nye aksjer. Etter et par sterke måneder for Alpha Handelskonto, så vi en noe svakere utvikling i juni. Alpha Fondskonto bidro positivt denne måneden.


Renteporteføljene hadde alle en god måned og steg over forventning (rapportert løpende avkastning). Alpha Rente steg 0.53% i juni og var dermed opp 8,46% siste 12 måneder.Makroøkonomi

 

Mens Norges Bank holdt renten uendret, og på sitt rentemøte signaliserte en forsiktig tilnærming til rentekutt, med det tidligste mulig i desember, ser det annerledes ut for svenskene. På deres rentemøte ble det snakket om så mye som 2-3 kutt i år, etter at de satt renten ned i mai. I kjølvannet av rentemøte svekket den svenske kronen seg. Det kan bli spennende for Norges Bank å følge med på utviklingen til den svenske kronen når det begynner å kuttes, da det kan tenkes at det er overførbart til den norske kronen, som har vært mye i fokus hos Norges Bank.

 

 

I slutten av måneden fikk vi den første debatten mellom Trump og Biden. Presidentvalg i USA er en begivenhet som absolutt har potensiale til å påvirke utviklingen i aksjemarkedet, både på kort og lang sikt. Ting som skattenivå, budsjettunderskudd og geopolitikk er alle temaer hvor kandidatene har differensierte syn og som vil ha potensielt store implikasjoner for kapitalmarkedene. Per nå ser Trump ut som den mest sannsynlige vinneren. Ved valget i 2016, da Trump vant, var dette positivt for børsen, men da var det nok i mindre grad forventet, noe som kanskje ikke er tilfellet nå.

 

 

Aksjemarkedet

 

Oslo Børs falt tilbake i juni, etter et par gode måneder. Norden var også svakt negativ på måneden. På den positive siden var globale markeder, drevet av momentum-aksjer som fortsatte sin positive utvikling etter noen svake måneder.

 

Rentemarkedet

 

Vi har over flere måneder observert sterke nettotegninger i norske høyrentefond, dette har drevet kredittpåslaget lavere og i juni observerte vi de laveste kredittpåslagene siden 2015 (kilde: DNB Markets). De lave kredittpåslagene har ført til økt aktivitet i nyutstedelser av obligasjoner, som også er på vei mot rekordhøye nivåer.

 

I juni har vi sett et rentemarked som virker å være i balanse, som har gjort at påslaget har beveget seg mindre enn tidligere måneder.

 

Til ingens overraskelse holdt Norges Bank renten uendret ved sitt rentemøte.

 

Våre vurderinger av rentemarkedet

 

Høyrentemarkedet fremstår ikke like attraktivt som det gjorde ved inngangen til året. Samtidig er det en tydelig høyere løpende rente. Derfor har vi fortsatt en god andel investert mot høyrentemarkedet. Vi opplever at porteføljen er balansert med gode utsikter for attraktiv risikojustert avkastning. For oss fremstår Norden attraktivt som investeringsunivers med høy grad av flytende rente.

 

Siste 12 måneder har Alpha Rente gitt en avkastning på 8,5 %, og vi mener utsiktene fremover fortsatt er gode i porteføljen.

 

Alpha Likviditet har gitt en avkastning på over 5,1 % siste 12 måneder, som fremstår attraktivt i forhold til innskuddsrenter i bank.

 

 

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en god dag, og en riktig god sommer!

Comments


bottom of page