top of page

Månedsrapport AlphaSpar AS - Mai 2024


Aksjer og renter oppsummert for mai:

 

Aksjeandelen ble økt i mai gjennom kjøp av en ny aksje og økt eksponering i de eksisterende aksjene. I tillegg ble det kjøpt et børsnotert fond med fokus på momentum-faktoren. I mai var det enkeltaksjene som drev avkastningen i Aksje Total. Fondsporteføljen endte med en svak negativ avkastning (-0,26 %), påvirket av styrkelsen av norske kroner.

 

Renteporteføljene hadde en god måned og steg mer enn forventet. Alpha Rente økte med 0,74 % i mai. De siste 12 månedene har porteføljen økt med 8,2 %.

 

Makroøkonomi

 

Sverige ble det første landet til å kutte renten, grunnet en betydelig bedring i inflasjonen og en svakere økonomi sammenlignet med andre land. Sverige har også hatt lavere lønnsvekst enn Norge.

Estimater for BNP-vekst i USA har jevnt blitt nedjustert gjennom måneden. Dette indikerer at USA kanskje ikke klarer seg så godt i et klima med høyere renter som tidligere antatt. Mange peker på at gjennomsnittskonsumenten merker økte kostnader og har mindre penger på sparekonto.

For øvrig har det vært en rolig måned. Markedet venter fortsatt på data om inflasjon og økonomisk vekst for å få en klarere idé om fremtidige rentenivåer. Geopolitiske spenninger forblir høye rundt om i verden.

 

Aksjemarkedet

 

Oslo Børs har hatt en sterk periode de siste par månedene, etter å ha underprestert sammenlignet med mange andre indekser. Den norske kronen styrket seg gjennom måneden, noe som bidro til negativ avkastning på utenlandske børser. Etter en periode med kvartalsrapporter har det vært relativt lite nyheter gjennom mai.

 

Våre vurderinger av aksjemarkedet

 

På fondssiden ble det kjøpt et børsnotert fond med fokus på momentum-faktoren i verdensindeksen. Dette er en faktor som kun investerer i de selskapene som har gjort det best på børsen de siste 3-12 månedene. Store selskaper i dette børsnoterte fondet er Nvidia, Eli Lilly og Novo Nordisk.

 

I enkeltaksjer har kjøpt oss opp en aksje som indirekte vil tjene på økt bruk av kunstig intelligens, samt vektet oss videre opp i en lakseaksje.

 

Blant selskapene vi allerede er investert i, kom det nyheter om Norske Skog. UPM, som er en annen papirprodusent, annonserte at de vil stenge ned betydelig produksjonskapasitet innen avispapir, noe som sannsynligvis vil øke kapasitetsutnyttelsen og prisene for Norske Skog. Aksjen steg nye 14,5 % i mai.

Det kom også nyheter om videre drift ved Norske Skogs fabrikk i Halden. En ny produksjonslinje for BTCMP (Bleket kjemisk-termomekanisk masse) planlegges. Dette markedet er i vekst og har bedre marginer enn avispapir. Selv om endelig beslutning ikke er tatt ser vi det som sannsynlig at investeringen vil bli gjennomført.

 

Rentemarkedet

 

Selv om fremtidige styringsrenter fortsatt er uklare mener vi det ikke er riktig å øke renterisikoen i porteføljene. Sentralbankene venter på flere datapunkter og har ikke en klar vei fremover.

Vi ser nå rekordlave kredittpåslag i det norske og nordiske high yield-markedet. Dette betyr at det er mindre sannsynlig at kredittpåslagene vil falle ytterligere.

 

Våre vurderinger av rentemarkedet

 

Basert på det lave kredittpåslaget har vi gjort en endring i Alpha Rente gjennom mai. Vi har posisjonert porteføljen slik at den blir mindre sårbar for endringer i kredittpåslagene uten at den løpende avkastningen påvirkes. Vi har redusert Alfred Berg med 30 prosentpoeng og økt posisjonen i Arctic Corporate Bond Fund og Alfred Berg Nordic IG.

Vi har også høstet god gevinst i Alfred Berg Income, som har en høyere kredittdurasjon, mens kredittpåslagene har falt det siste året.

 

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en god dag!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page