top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - April 2024

Bilde1.png
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Aksjer og renter oppsummert for april:

 

Aksjeporteføljene endte med et resultat på 2,2 % i april, med en fortsatt forsiktig aksjeandel og risiko. I april var det enkeltaksjene som var driveren for avkastningen i Alpha Aksje Total utfra gode kvartalsrapporter. Gjennom april er aksjeandelen økt gjennom kjøp av mer i enkeltaksjer i Norge.

 

Renteporteføljene hadde alle en god måned og steg over forventning (rapportert løpende avkastning). Siste 12 måneder har Alpha Rente et resultat i porteføljen på 8 %.

 

Makroøkonomi i april

 

April var en måned uten de store makroøkonomiske begivenhetene. Vi opplever at vi er inne i en periode hvor man venter på nye datapunkter for å kunne få en slags avklaring på hvilken vei styringsrentene skal gå fremover.

 

Veksten i USA holder seg, men har kommet ned siste tiden. Dette gjør at temaet rundt myk og hard landing er tilbake på agendaen. Sammen med en lav arbeidsledighet og en inflasjon som ser ut til å flate ut, er det større usikkerhet i USA's økonomi.

 

Sentralbanken i USA (FED) hadde rentemøte 1. mai. Renten ble som forventet holdt uendret, men det ble indikert en mindre sannsynlighet for rentekutt så lenge utviklingen i økonomien er slik den er i øyeblikket.

 

I Europa har inflasjonen kommet tydeligere ned enn i USA, og effekten av renteoppgangen har vært klarere. Dermed virker den europeiske sentralbanken bestemt på å sette renten ned senere i 2024.

 

Norges Bank holdt som ventet renten uendret den 3. mai, men også de indikerer at renten skal holdes på dette nivået en god stund fremover. Sannsynligheten for at de kutter i 2024 har blitt redusert.

 

Aksjemarkedet

 

Hovedindeksen hadde en relativt volatil måned i april, men endte til slutt opp 3,2 % Verdensindeksen falt 3,4 % (i dollar) og 1,4 % (i norske kroner).

 

Generelt ser vi store utslag som følge av kvartalsrapporter, både på opp- og nedsiden. Flere av de store tek-selskapene i USA, som har drevet mye av avkastningen den siste tiden, fikk seg en nedtur i april. Dette er selskaper det er knyttet store forventninger til, og det skal ikke mye til før markedet straffer disse ved det minste tegn om at forventningene kanskje ikke vil bli innfridd i sin helhet.

 

Våre vurderinger av aksjemarkedet

 

Vi verdsetter fortsatt en diversifisert fondsportefølje med hovedvekt på verdensindeksen. I tillegg har vi en posisjon i Norden som har vært et sterkt marked så langt i år.

 

Vi opplever at vi er i et utforsket makroøkonomisk klima. Vi har tidligere ikke sett en så aktiv finanspolitikk i USA samtidig som sentralbankene har satt opp renten for å få kontroll på inflasjonen gjennom å bremse opp økonomien. Den ekstraordinære pengebruken i form av kjøp av verdipapirer for å skyte inn likviditet og igangsetting av store infrastrukturprosjekter virker bremsende på effekten av økte renter. Resultatet er store budsjettunderskudd i USA i en periode hvor økonomien går sterkt og behovet for offensiv politikk er lavere. Dette er noe man sjelden ser og gir større usikkerhet rundt konsekvensene fremover. Når vi nå ser at inflasjonen igjen stiger kan det gi økt press på renten, noe vi har sett de siste 2-3 månedene. I våre øyne tilsier dette at en balansert tilnærming er det riktige.

 

April er kvartalsrapportsesong, og det var mye spennende å følge med på. Fire av våre seks enkeltaksjer leverte kvartalsrapporter i april. Fem av aksjene steg videre mellom 13,7 % og 5 % i april, mens en av aksjene endte ned. To nye kvartalsrapporter følges tett i mai.

 

Vurderinger om endringer i aksjene i porteføljen gjøres løpende fremover, i tillegg til eventuelt nye aksjer inn i porteføljen.

 

Rentemarkedet

 

April var preget av mindre svingninger enn vi har sett de siste månedene. Forventningene rundt rentene frem i tid har kommet kraftig opp, men holdt seg relativt uendret i april. Kredittpåslagene i Norden har vært preget av mer svingninger enn tidligere i år, og det gir mer svingninger i fondskursene. Overordnet opplever vi at rentemarkedet fremstår attraktivt.  

 

Våre vurderinger av rentemarkedet

 

Det norske high yield markedet er et relativt lite og illikvid marked. Vi har derfor begynt å følge tett med på tilbud/etterspørselsbalansen i markedet. Vi har over flere måneder sett en sterk nettotegning i norske high yield-fond. Dette, kombinert med et lavt tilbudsnivå i starten av året, tror vi har vært en betydelig driver for den kursoppgangen (inngang i kredittpåslag) vi har sett. Vi registrerer at fra april har tilbudet av nye obligasjoner økt mens nettotegningene forblir sterke. Foreløpig mener vi at denne balansen er fordelaktig for å holde en stor andel i høyrente, men dette er noe vi følger tett med på fremover.

 

For øvrig ser vi at renterisiko har vært negativt i april som følge av økte renteforventninger. Vi har ikke gjort endringer i april, men følger med på hvordan rentene og makroøkonomien utvikler seg fremover.

 

Øvrige segmenter i rentemarkedet ser også fortsatt attraktive ut.

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en god dag!

Del Artikkel
bottom of page