top of page

Aksjemarkedet i desember

Med en aksjeeksponering på 55 % endte Alpha Aksje Total opp 0,8 % i desember, mens Oslo Børs, representert ved Fondsindeksen (OSEFX), endte ned 1,9 %. USA (S&P 500) endte ned 5,8 %, og Europa (STOXX 600) ned 2,4 % for måneden.

Alpha Handelskonto endte opp 2,33 % og Alpha Fondskonto ned 1,49 % i desember.

Det mest utfordrende året siden finanskrisen er bak oss - og for AlphaSpars aksjeporteføljer ble fasiten for 2022 ned mellom 8 og 12 %. Fondsindeksen i Norge (OSEFFX) endte ned 7,1 %, og verdensindeksen (USD) avsluttet med minus 19,8 %.

   Nasdaq           S&P 500        Alpha Total         Norden           OSEFX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Bloomberg og AlphaSpar AS

Den siste måneden i 2022 ble preget av spørsmålene om hvorvidt økonomien får en hard eller myk landing i 2023, og vi opplever at utfallsrommet for året er stort. Inntjeningsestimatene for 2023 ser ut til å være for optimistiske. Belastningen av høyere renter og tapt kjøpekraft vil fortsette å prege forbrukstrender, og samtidig er det tegn til at arbeidsledigheten begynner å stige svakt.

Men det er også tegn på lys i mørket. Kina har forlatt nullsmitte-politikken, det er bedring i Europas energikrise og stadig flere indikatorer viser at inflasjonen dempes. Det tyder på at rentetoppen nærmer seg, både i Norge og globalt. En rentetopp i Norge vil også være gode nyheter for inntjeningen i sparebankene.

Denne kombinasjonen tror vi vil prege den makroøkonomiske utviklingen i året som kommer. Det store spørsmålet er hvordan globale sentralbanker håndterer den mulige kombinasjonen av svakere makroutsikter sammen med høy inflasjon. Samtidig er de fleste investorer samstemte i sin negative holdning til aksjemarkedet, så mye er antagelig allerede priset inn. AlphaSpar har allerede samlet en stor andel kontanter i likviditetsfond* og vil benytte muligheten kontantene gir til å skape avkastning på de svingningene vi tror vil komme i 2023.

* Ulike likviditetsfond tilsvarer «kontanter» i våre aksjeporteføljer og gir deg som kunde en effektiv rente på ca 4 % p.t.

 

Siste kvartals utvikling for AlphaSpars aksjer og aksjefond:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentemarkedet

AlphaSpars renteporteføljer fortsatte den gode trenden gjennom måneden. Alpha Rente Aktiv steg 0,88 % i desember.

2022 ble også tøft for verdens rentemarkeder. Globale høyrentefond (high yield) falt ca 12 %, mens globale selskapsobligasjoner falt nesten 15 %. Alpha Rente Aktiv - takket være nordisk tilnærming med stor andel flytende rente og kortere løpetid - kom i mål med 1,2 % nedgang.

Tre renteporteføljer: Vi lanserte også to nye renteporteføljer mot slutten av året. Begge med lavere risiko enn Alpha Rente Aktiv, men med en attraktiv løpende avkastning langt over bankkonto.

Alpha Rente Aktiv går inn i 2023 med en løpende avkastning (yield) i porteføljen på 7,0 %. Den høye yielden er et resultat av at både rentene og risikopåslagene har steget betraktelig i 2022. Den løpende renten gir en solid buffer for eventuelle utfordringer gjennom året. I tillegg skal kursene tilbake til utgangspunktet, noe som vil bidra positivt på toppen av løpende rente.

Løpende avkastning nå:

  • Alpha Rente Aktiv           7,0 %

  • Alpha Rente Lav              5,0 %

  • Alpha Likviditet                4,0 %

 

AlphaSpars langsiktige strategi

AlphaSpars strategi innebærer å øke kontantandelen i perioder, både for å redusere risiko og for å kunne utnytte svingningene i aksjemarkedet til å kjøpe på gode kurser.

Samme strategi gjelder for renteporteføljene – forsiktighet i perioder, økt risikovilje i andre perioder.

Det er denne strategien som har skapt god risikojustert avkastning i porteføljene over tid.

 

Avkastning

 

 

 

 

 

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre.

Bilde2.png
Bilde3.png
Desember 22
Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page