top of page

Aksjemarkedet

Juli ble en sterk måned for verdens aksjemarkeder. Mye av oppgangen kom i etterkant av rentehevingen på 0,75 prosentpoeng fra den amerikanske sentralbanken. Signaler om en lavere takt i fremtidige renteøkninger førte til fall i lange renter, som igjen påvirket finansmarkedene positivt.

Hoved- og Fondsindeksen på Oslo Børs endte opp henholdsvis 7,1 % og 7,3 % juli. Til sammenligning endte verdensindeksen og den nordiske indeksen opp henholdsvis 4,6 % og 6,3 %, målt i norske kroner. Hovedindeksen på Oslo Børs er tilbake med positiv avkastning hittil i år, som ett av få markeder i verden (målt i norske kroner).

Indeks for egenkapitalbevis endte opp 3,8 % i juli. Samtlige sektor-indekser leverte positivt avkastning i måneden. Industri, Teknologi og Materialer var blant sektorene som utmerket seg positivt. Sistnevnte som en følge av sterk utvikling i Elkem og Norsk Hydro.

 

Våre aksjeporteføljer

AlphaAksje Total endte opp 2,7 % i juli.

Sterk utvikling i våre sparebanker bidro til at AlphaHandelskonto leverte en avkastning på +2,7 %. Alle sparebankene leverte avkastning på mellom 6,7 % og 7,0 %. Svak utvikling i Telenor i etterkant av kvartalsrapporten for andre kvartal bidro negativt i måneden. Vi er positive til avkastningsmulighetene i Telenor fremover.

AlphaFondskonto endte opp 2,8 % i juli. Våre indeksfond med eksponering mot Norge og Norden endte begge opp over 7 %. Kontantandelen og eksponeringen mot Fremvoksende Markeder bidro til lavere avkastning enn relevante indekser.

Viktigste hendelser for våre porteføljer i august er kvartalsrapporter for våre sparebanker. Alle rapporterer tall den 11. august.

 

AlphaRente

Porteføljen endte opp 1,3 % i juli og er dermed ned 2,9 % hittil i år. Beste fond i måneden var Alfred Berg Income med en oppgang på 1,6 %. Dårligste fond var Alfred Berg Nordic Investment Grade med en oppgang på 1,0 %.

 

Resultatliste

Resultatliste juni.png

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin sommer videre,

Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page