top of page

Aksjemarkedet

Oslo Børs hadde en sterk måned i mai, dette var drevet av en oljeprisoppgang på ca. 10 %. Hovedindeksen, som har høyere oljeeksponering, endte opp 3,8 %, mens Fondsindeksen endte opp 2,2 %. Som en følge av oljeprisoppgangen var det energi og oljeservice som skilte seg ut positivt, begge indekser med avkastning på over 10 %. Det er råvarebaserte sektorer som bidrar til den positive avkastningen på Oslo Børs hittil i år, øvrige sektorer er ned på linje med det nordiske aksjemarkedet.

Av sektorer med vesentlig markedsverdi skilte sjømat og egenkapitalbevis seg ut negativt i mai, med nedgang på henholdsvis 8,2 % og 3,2 %. Som en følge av økende renteforventninger, fortsatt lave utlånstap og svak utvikling hittil i år så mener vi at våre sparebanker er svært attraktive priset på dagens nivåer.

Verdensindeksen endte opp 0,8 % målt i norske kroner i mai, men er ned 0,1 % i lokal valuta som følge av svekkelse av den norske kronen. Norge er ett av få land som har levert positiv avkastning hittil i år. Til sammenligning er Verden og Norden ned henholdsvis 7,8 % og 12,1 % målt i norske kroner. I lokal valuta er de ned henholdsvis 13,5 % og 17,6 %. Det er land hvor en stor andel av børsverdiene er råvareprodusenter som skiller seg ut positivt så langt i år.

 

Våre aksjeporteføljer

AlphaAksje Total endte ned 0,7 % i mai. Våre aksjefond med eksponering mot Norge og Fremvoksende Markeder leverte positiv avkastning i mai, noe som bidro til at Alpha Fondskonto ga en avkastning på +0,9 %. AlphaHandelskonto endte ned 1,7 %.   

Beste og svakeste investering i mai var henholdsvis KLP AksjeNorge Indeks og Sparebank 1 Nord-Norge.

Selv om Oslo Børs har levert positiv avkastning så langt i år, så synes vi det både har vært fornuftig og komfortabelt å sitte med en kontantandel på over 20 % i våre aksjeporteføljer. Det har vært store svingninger og vesentlig børsnedgang i store deler av verden. Større kursbevegelser kan gi kjøpsmuligheter som vi kan utnytte ved å bruke vår kontantbeholdning. I midten av mai kjøpte vi for eksempel egenkapitalbevis på attraktive nivåer.

 

AlphaRente

Som en følge av økte kredittpåslag og renteforventninger endte porteføljen ned 1,0 % i mai.

Løpende avkastning for porteføljen ligger på over 6 %, noe som er historisk høyt. Dette har skjedd uten at vi har økt kredittrisikoen i vår renteportefølje. Dette gir god nedsidebeskyttelse og gode avkastningsutsikter fremover.

 

Resultatliste 

Resultatliste mai.png

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre,

Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page