top of page

Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - Oktober 2021

Månedsrapport AlphaSpar
Les mer
webinar filosofi status
Webinar
Sammenmotkreft

Aksjemarkedet

Hovedindeksen på Oslo Børs leverte en avkastning på 2,5 % i oktober, drevet av god utvikling i blant annet finans- og sjømataksjer. Handelskonto hadde en avkastning på 5,8 %, og fortsetter dermed å levere bedre avkastning enn børsen på tross av at vi sitter med i overkant av 10 % av porteføljen i kontanter.

Avkastningen i Fondskonto var 1,9 % i oktober. God avkastning i Alfred Berg Gambak og våre nordiske indeksfond trekker opp, mens negativ avkastning i fremvoksende markeder og en kontantposisjon trekker ned avkastningen. Verdensindeksen og den nordiske indeksen leverte til sammenligning avkastning på henholdsvis 1,8 % og 1,6 % i måneden, vesentlig under vår Total-portefølje som oppnådde en avkastning på 4,3 %.

 

Resultatrapportering for tredje kvartal

Våre selskaper rapporterte tall for tredjekvartal 28. og 29. oktober, og alle leverte gode tall som var innenfor det vi kunne forvente på forhånd. Bankene hadde en negativ kursreaksjon samme dag som rapportene ble publisert. Vi mener dette må sees i sammenheng med den sterke kursutviklingen den siste tiden og gevinstsikring blant enkelte investorer. Vi mener våre egenkapitalbevis og aksjer fortsatt er attraktivt priset og ser muligheter for god avkastning også fremover. Se eget nyhetsbrev utsendt den 1. november for mer informasjon om kvartalstallene.

 

Nedvekting av aksjer i Fondskonto

I oktober valgte vi å vekte ned aksjeandelen i Fondskonto til 80 % ved å selge vår posisjon i Storebrand Fossilfri. Bakgrunnen for nedvektingen er den høye prisingen i aksjemarkedet. Prisingen i aksjemarkedet og hvordan dette påvirker avkastningsutsiktene fremover er noe vi har kommunisert i tidligere rapporter og på vårt kundeseminar. Det er flere årsaker til at vi valgte å selge Storebrand Fossilfri, deriblant at vi ønsker å ha noe diversifisering i våre porteføljer, både geografisk og på selskapsnivå. To av fire fond i porteføljen er nå 100 % investert i Norge.

En sentral del av filosofien til AlphaSpar er å sitte med en andel kontanter i perioder hvor vi mener avkastningsmulighetene i aksjemarkedet ikke er like gode. Dette for å bevare kapitalen mens vi venter på nye attraktive investeringsmuligheter. Vi mener dette både vil redusere risikoen og øke den langsiktige avkastningen til våre kunder.

resultatliste oktober
Del Artikkel
bottom of page