top of page

Aksjemarkedet generelt

Etter en tøff måned for verdens kapitalmarkeder i september snudde aksjemarkedene til positivt terreng i oktober. Fremleggelse av gode tall i kvartalsrapporter, og derav mindre fokus på makroutsikter, samt et håp om at sentralbanken i USA ville være mer forsiktig med sine rentehevinger fremover tilførte optimisme i aksjemarkedene.

Norske selskaper leverte i sum solide resultater for 3. kvartal. Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) steg 6,7 % i oktober (minus 8 % for 2022), mens verdensindeksen steg 6 % og er dermed i minus 22,2 % for året.

Vi har gjennom måneden ikke justert aksjeandelen ytterligere i våre aksjeporteføljer. AlphaAksje Total har fortsatt halvparten av midlene i aksjer og halvparten i kontanter og pengemarkedsfond.

(Vi minner om at pengemarkedsfondet Holberg Likviditet tilsvarer «kontanter» i våre aksjeporteføljer)

 

Våre aksjeporteføljer

AlphaFondskonto

Strategi: Alpha Fondskonto består av aksjefond og kontanter/pengemarkedsfond. Andelen investert i aksjemarkedet bestemmes av pris/bok-vurderinger (40 %), trendvurderinger (40 %) og vurdering av makroøkonomiske utsikter (20 %)

Oktober: AlphaSpars forvaltere overvåker tekniske trender i fondene og makroøkonomiske forhold som kan endre aksjeandelen på kort sikt. I oktober utløste ingen av indikatorene endringer, og dermed har Alpha Fondskonto fortsatt en aksjeandel på 20 % ved månedens slutt.

 

Utvikling oktober: 0,31 %

Aksjeandel ved utgangen av oktober: 20 %

AlphaHandelskonto

Strategi: AlphaHandelskonto består av enkeltaksjer, egenkapitalbevis og kontanter/pengemarkedsfond. Andelen aksjer og egenkapitalbevis vurderes i stor grad utfra en pris/bok-tilnærming. 

Oktober: Resultater fra kvartalsrapportene for selskapene i porteføljen var i sum positive, med oppjusteringer av inntektsestimater fremover. Særlig utlånsvekst og medvind i renteinntekter inn i 4. kvartal for bankene var positivt. Slik vi ser det nå vil tapene bli lave også i det neste kvartalet.

Det var ingen endring i sammensetning eller aksjeandelen i oktober for Handelskontoen.

 

Utvikling oktober: 1,77 %

Aksjeandel ved utgangen av oktober: 70,5 %  

 

 

AlphaAksje Total

Strategi: AlphaAksje Total er vår mest benyttede portefølje og består av forvalterteamets valgte kombinasjon av AlphaFondskonto og AlphaHandelskonto

Oktober: AlphaSpars forvaltere opprettholdt overvekt av AlphaHandelskonto i oktober (60 %). Verdivurderingen av egenkapitalbevis og enkeltaksjer opp mot fondsplasseringer ga undervekt i AlphaFondskonto i oktober (40 %)

 

Utvikling oktober: 1,18 %

Aksjeandel ved utgangen av oktober: 50 %

 

 

AlphaRente Aktiv

Oktober var en måned uten de store hendelsene i rentemarkedet. Vi har tidligere i år tatt ned risikoen i Alpha Rente. Porteføljen endte ned 0,35 % i oktober, men økt løpende avkastning i porteføljen og tro på utflating av markedsrentene gir tro på god renteavkastning de neste 12 månedene. Porteføljen er nå priset med en yield (avkastning) på ca 7,5 %. Det har ikke blitt gjort endringer i porteføljen denne måneden.

 

 

Kilde: Holberg

 

 

AlphaSpars plan:

Vi vil både i det korte og det lange bildet følge vår bestemte strategi. Strategien innebærer å øke kontantandelen i perioder, både for å redusere risiko og for å kunne benytte svingningene i aksjemarkedet til å kjøpe på gode kurser.

Samme strategi gjelder for renteporteføljen – forsiktighet i perioder, økt risikovilje i andre perioder.

Det er denne strategien som har skapt god risikojustert avkastning i porteføljene over tid.

 

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre.

Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page